Örgütlenme

 

Örgütlenme Politikamız

Ülkemiz ve dünya tarihinin belki de en ciddi ekonomik krizini yaşamaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik krizin faturası işçilere kesilmiş, kriz bahanesiyle milyonlarca çalışan, işini, ekmeğini kayıp etmiştir. Dünyanın her yerinde işçilere yapılan baskı zulüm devam etmekte işçiler her geçen gün biraz daha açlığa, yokluğa mahkûm edilmektedir.

Bu saldırılara dur diye bilmenin tek yolu örgütlü bir güç olarak karşı koyabilmektir. İşçi sınıfı ancak ve ancak örgütlü bir güç olduğunda haklarını savunabilir ve yeni haklar elde edebilir.

Uygulamaya konulan siyasi ve ekonomik politikaların sonucu iş kolumuzda taşeron işçilik, geçici işçilik gibi çalışma şekilleri örgütlenmenin önünde ki en büyük engeldir bunun yanı sıra norm kadro yasasıyla da iş kolumuzda çalışan sayısı oldukça düşmüştür daha da düşeceği muhakkaktır. Esneklik yada yarı zamanlı iş anlayışı ise, sadece ülkemiz işçi hareketini değil tüm dünyadaki işçi ve sendika hareketini tehdit etmektedir. Ancak Türkiye deki sendikal gerilemeyi sadece küresel gelişmelere yada ülkemizdeki ekonomik krize bağlamak sığ bir düşünce olmaktan öteye geçemez. Özellikle örgütlenme konusunda ciddi problemler yaşayan sendikal hareket, sendikamızın da faaliyet gösterdiği Genel Hizmetler iş kolunda iyice artmaktadır. Diğer iş kollarına göre örgütlenme alanı, kamusal mahiyeti sebebiyle, daha geniş olan Genel Hizmetler iş kolu, belediye başkanlarının siyasal tercihlerinin ön plana çıkması ile birlikte örgütlenmesi ve örgütlü kalınması zor bir zemin haline gelmiştir.

Kocaeli büyükşehir, Erzurum büyükşehir Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde baskı ,tehditle üyelerimiz zorla belediye başkanlarının siyasal olarak kendilerine yakın gördükleri ve istediklerini kolayca yaptırabilecekleri sendikaları tercih ederek sendikal örgütlülüğü zayıflatmaktadırlar. Ancak bütün bu olumsuzluklar bizleri yıldıramayacaktır.

İş kolumuzda çalışan işçilerin sendikalı olma heyecanını ve bilincini yaşamaları gerektiğine ve haklarımızın ancak örgütlü bir mücadele ile kazanılabileceğine inanıyoruz.

Sendikamızın politikası yüzü sınıfa dönük gücünü işçi sınıfından alan ve varlığının yegane temeli sınıfın birliğini sağlamak çıkarlarını korumak olduğu içindir ki bugün onca siyasi baskı, tehdit korku politikalarına rağmen iş kolunda ki en büyük sendika olma özelliğini korumaktadır.