Eğitim ve Basın Yayın Politikamız

Eğitim ve Basın Yayın Politikamız

Sendikal yaşamda, üye-yönetici bütünselliğini sağlayacak, üyelere doğrudan ulaştırarak, onlara yeni perspektifler açacak, sendikanın adının ve faaliyetlerinin duyurulmasını sağlayacak işçileri motive edecek en önemli araç, kuşkusuz sendikanın basın yayın organları ve propaganda çalışmalarıdır.

Sendika yayın organları sadece sendikal alanla ilgili değil, yaşamın diğer alanlarında olup bitenlerle ilgili haber ve yorumları üyelerini bilgilendirmelidir.

Sendikamızın Basın-Yayın çalışmalarının bir diğer boyutu da halkla ilişkilerdir. Sendikamızın ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde adını duyurmak, işçilerin içinde bulunduğu durum ile ilgili halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır.

 Belediye-İş Sendikası basın yayın çalışmalarında temel çerçevede, çalışma hayatına ilişkin hazırladığı kitap ve broşürlerle, ülke ve işkoluna ilişkin hazırladığı raporlarla, ülkemizin demokratikleşmesi konusunda yaptığı çalışmalarla bu konuda kararlığını ortaya koymuştur.

Eğitim Politikamız

Demokratik toplumsal yapının ana unsurlarından olan sendikalar, emeğin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Sendikaların önündeki bu amaç, dinamik bir süreçtir ve her toplumsal koşulda yenilenmeli, değişmeli ve daha da geliştirilmelidir. Bu yalnızca sendikaların kendi rollerini etkinleştirmesi için değil, demokratikleşme içinde zorunlu bir görevdir.

Küreselleşen sermayenin, ideolojik üstünlük kazanmak için en geniş halk kesimlerini şartlandırmaya çalıştığı günümüzde, sermayeye karşı üyelerini doğru bilgilerle donanmasını sağlamak, sendikaların erteleyemeyeceği güncel görevlerindendir.

Üyelerini gerçek ve bilimsel bilgilerle donatmanın en önemli aracı sendikal eğitimlerdir. Bunun gerçekleştirilmesi için sendikal eğitimlerin; toplumsal gerçekleri çözümleyici, örgütlenme bilincini ve davranışını geliştirici kapsamda olması zorunludur. Yani şartlandırmalardan uzak, somut gerçekçi ve bilimsel doğrultulardan sapmayan bir sendikal eğitimlerin gerçekleştirilmesi, sendikal yapıyı daha da güçlendirecektir. Böylesi bir hedef içinde düzenlenen sendikal eğitimler; dünya görüşleri her ne olursa olsun ortak paydada buluşabilen, ortak hareket edebilen, her türlü haksızlığa karşı çıkan, inisiyatif sahibi, araştırma eğilimi gelişkin çağdaş bir üye profili oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Sermayenin çok gelişkin eğitim araçlarına ve deneyimli kurumlarına karşılık bu hedeflere ulaşabilmek zorlu bir çabayı gerektirir. Tüm bu zorlukları aşabilmek için sendikal eğitimler çeşitlendirilmeli ve kapsamı zenginleştirilmelidir. Belediye-İş Sendikası, eğitim çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmeye çalışmıştır. Amaç her zaman daha yaygın ve daha etkili eğitimdir.

 1-TABAN EĞİTİMLERİ (TEMEL ÜYE EĞİTİMLERİ)

Sendikamızın eğitime bakışı çerçevesinde taban üye eğitimlerimizde temel sendikacılık bilgileri üyelerimizle paylaşılmaktadır. Sendikal hareketin ve ülkemizin güncel sorunları ve çözüm yolları bütün boyutlarıyla tartışılmaktadır.

 2-TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ:

Bu eğitimin temel amacı, temsilcilerimizin görevlerini daha iyi gerçekleştirmelerini sağlamak için izleyecekleri yol ve yöntemi yaptığımız tartışmalarla ortaya çıkarmak, ülkemizin ve sendikal hareketin sorunlarını tartışmak ve onlara yeni bakış açıları kazandırmaktır.

3-YÖNETİCİ EĞİTİMİ:

Seçilmiş yöneticileri kapsayan yönetici eğitiminde amaç, yöneticilere sendikal politikalar üretmede gerekli ve öncelikli bilgileri verebilmektir. Dünya ve Türkiye ekonomisi, sendikal hareketin dünyada ve Ülkemizdeki durumu ve çıkış yolları bu eğitimin en temel başlıklarıdır.