Uluslararası İlişkiler

uluslararası_ilişkiler

Üretimin, ticaretin ve hizmetlerin küreselleştiği dünyada çok uluslu şirketler, sermaye yanlısı hükümetler ve küresel baskı araçları karşısında küresel ölçekte sendikalar kaçınılmaz bir ihtiyaç. Artık sadece ulusal bazda yürütülen mücadeleler tek başına yeterli olmuyor. Çünkü birçok işkolunda sendikaların karşısında, ulusal bazda şirketler değil, çok uluslu büyük sermaye grupları var. Çok uluslu şirketlerle mücadele edebilmek için de ulusal çerçevedeki eylemlerin yanı sıra uluslararası baskı ve dayanışma kampanyaları da daha büyük bir önem kazanıyor. Artık küresel sendikalar da dünya ekonomi ve siyasetinin önemli bir aktörü.

Küreselleşen dünyada uluslararası işçi hareketi, örgütlülüğüyle uluslararası finans kuruluşlarını dizginleyebiliyor, hükümetlere geri adım attırabiliyorlar. Hatta Birleşmiş Milletler kurumlarına yeni sözleşmeler hazırlatabiliyorlar.

Sınıf dayanışmasının sadece yerel düzeyde değil uluslararası düzeyde de etkili bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine inanan sendikamız Belediye-İş, IndustriALL Küresel Sendika (IndustriALL Global Union), Uluslararası Kamu Hizmetleri İşçileri Federasyonu PSI (Public Services International) ve Avrupa Kamu Hizmetleri İşçileri Federasyonu EPSU (European Public Services Union) federasyonlarının etkin bir üyesidir.

Sendikamız Belediye-İş, bu amaçla bağlı olduğu federasyonların ulusal ve uluslararası düzeyde işçi sınıfının gündemindeki sorunlara ve konulara ilişkin ortak projeler hazırlayıp, çalışmalarına katılarak işçi sınıfı dayanışmasının örneklerini her düzeyde sergilemiştir.