KONUKEVİ

Belediye-İş Sendikası Konukevinde konaklama şubeler aracılığı ile gönderilecek başvuru dilekçesinin onaylanması ardından gerçekleşir.

Konukevinin kapasitesi doğrultusunda konaklamalarda üyelere ve birinci derece yakınlarına öncelik sağlanır.

Konaklama Ücreti üyeler için 20 TL KDV ve Konaklama vergisi Dahil (konaklama +Kahvaltı) üye olmayan diğer kişiler için 100 TL olarak uygulanır.

Rezervasyonlar için şube aracılığı ile gelecek dilekçelerde ilgili kişi Genel Başkan Sekreteri Çağlayan Yurdakul

Tlf: 312 231 64 55 Faks: 312 231 10 71

Mail: belediyeis@belediyeis.org.tr