KONUKEVİ

Belediye-İş Sendikası Konukevinde konaklama şubeler aracılığı ile gönderilecek başvuru dilekçesinin onaylanması ardından gerçekleşir.

Konukevinin kapasitesi doğrultusunda konaklamalarda üyelere ve birinci derece yakınlarına öncelik sağlanır.

Konaklama Ücreti üyeler için 10 TL (konaklama +Kahvaltı) üye olmayan diğer kişiler için 50 TL olarak uygulanır.

Rezervasyonlar için şube aracılığı ile gelecek dilekçelerde ilgili kişi Genel Başkan Sekreteri Çağlayan Yurdakul

Tlf: 312 231 64 55 Faks: 312 231 10 71

Mail: belediyeis@belediyeis.org.tr