GÜNCEL
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-iş) bağlı sendikaların İstanbul şubeleri, kıdem tazminatını fona devretme girişimlerine ve özel istihdam bürolarına iş&ccedi...
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), kıdem tazminatının fona devredilme girişimlerine ve özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verilmesi konula...
Ermenek'te yaşanan iş cinayetinin ardından büyük iddialarla gündeme getirilen ve haftalardır meclis komisyonlarında görüşülen "iş güvenliği" paketinin komi...
TOPLUMSAL infial yaratan kazalardan sonra gündeme gelen ve amacı iş güvenliği ihlallerini en aza indirmek olan “iş güvenliği paketinden” kusurlu işverene ödül gibi...
Çözümlenemeyen yapısal sorunların başında gelen işsizlikte artış eğilimi devam ediyor. Eksik büyüme ile kısır bir döngüye oturan işsizlik oranı kasımda bir ön...
Basından- Evrensel Gazetesi- İşçinin Sağlığı Torbanın Dibinde Kaldı Ermenek’te meydana gelen iş cinayetinin ardından gündeme getirilen torba yasa tasarısı, komisyon süreç...
Mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 12.2'si 200TL ve altı,  yüzde 21'i 201 TL - 400 TL, yüzde 23.7'si 401 TL - 600 TL, yüzde 16.7'si 601 TL - 800 TL, yüzde 17.9'u 80...
Kamu kurum veya kuruluşlarınca yapılacak kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılacak; işçinin hesabında daha önce kıdem tazminatı ödenmiş sür...
Grevleri, Bakanlar Kurulu tarafından "milli güvenlik" gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelenen DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçilere, uluslar...
TCMB Başkanı Başçı’nın enflasyonu başka, Ayşe Hanım Teyzem’inki başka. Başçı, enflasyonu Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki genel değişimden izliyor. Ocak ayında fiy...
select * from ichabertopkayit1387sayfasayisi
GÜNDEM