GÜNCEL
Sendikamızın Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Candan ve Dış İlişkiler Uzmanı Uğur Selçuk Kutupoğlu, 16-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Tra...
BM'ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve tüm dünyada çalışma hayatında ülkelerin uyacakları standartiarı belirleyen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), s...
Bunun bir yolu Çarşı grubu halatı kesmiş demek olabilir mi?"Bu ortamda pekâlâ mümkün" diye cevaplayabiliriz. Hızlı treni Gezi'ciler bozdu, Marmaray'ın fişini Gez...
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi   Başkanlar Kurulumuz 6 Eylül 2014’te Ankara’da toplanarak, Türkiye Sendikal hareketinin gündeminde ol...
 AKP hükümeti, 62. Hükümet Programı'nı açıkladı. Bugüne kadar fon maskesi adı altında kıdem tazminatını kaldırmaya çalışan programında kıdem tazminatının fo...
Sendikal Güç Birliği Platformu, Sütaş patronunun sendika baskını yaptırmasını, Bakanlar Kurulu’nun keyfi grev erteleme kararlarını, sendika düşmanı işverenlerin keyfi işten...
ITUC Gazze’de giderek artan can kayıplarını dehşetle izlemektedir. Okullar, hastaneler ve Gazze’de tek elektrik santrali bombalanmış ve burada çalışan sivil personel hayatlarını kay...
Hukuk devleti, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, kullanılmaları için etkin olanaklar sağlayan ve hak ihlallerini önleyen/gideren rejimin adı...
Yıllarca çalışma koşullarının iyileştirilmesine dair bu ülkede emekçiler seslerini duyurmaya çalıştı. Sendikalaşmaları, eylemlilikleri engellendi; hatta işyerlerinde bir aray...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar İtfaiye Amirliği'nde baş şoför olarak çalışan ve Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'na üye olan K.D, belediye yetkilileri tar...
select * from ichabertopkayit1283sayfasayisi
GÜNDEM