GÜNCEL
Hak-İş, kıdem tazminatının fona devredilmesinin mevcut durumdan daha iyi olacağını belirtirken, bunu genel grev nedeni sayan Türk-İş ve DİSK ise fonun büyük hak kayıplarını beraberinde ...
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Çalışma Bakanı Faruk Çelik, son günlerde yine Kıdem Tazminatı Fonu'ndan söz ediyorlar. Her ikisi de çalışanların ancak yüzde 8'i...
İstanbul 1 Nolu şubenin örgütlü olduğu Sultangazi Belediyesi’nden gelen üyelerimize verilen eğitim semineri 4-6 Mayıs 2012 tarihlerinde Bolu Termal Otel’de gerçe...
Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, 1 Mayıs'ta emek hareketi dışında kesimlerin de sorunlarını dile getirdiğine dikkat çekerek, "75 milyonun sorunlarım dile getirecek ortak tavır olu...
İzmir'den Denizli'ye, Mersin'den Antalya'ya Zonguldak'tan Artvin'e kadar yurdun dört bir yanında sokağa çıkan emekçiler, işçi sınıfının “Birlik, Dayanışma ve Mücad...
Mersin KESK, DİSK ve Türk-İş’in çağrısıyla yapılan 1 Mayıs mitingi için sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve siyasi partiler saat 11.00’...
Taksim'de yasak sonrası 3'üncü 1 Mayıs'ta coşku hâkimdi DISK'in cop ve gaz yiye yiye yıllardır ısrarla sürdürdüğü çabalardan sonra, 2010 yılında ilk defa T...
ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) yıllık, Dünya Çalışma Raporu (World Work Report 2012) yayımlandı. Raporun bulguları kapitalizmin ne kadar “istikrarl...
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA VE SULTANGAZİ BELEDİYELERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE BOLU’DA EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ. İstanbul 1 Nolu şubenin örgütlü olduğu Gaziosmanpaşa ve Sult...
Kıdem Tazminatı’nın yok edilmesine, boğaz tokluğuna kölelik koşullarında çalıştırmaya karşı, GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK İÇİN, EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRL...
select * from ichabertopkayit1349sayfasayisi
GÜNDEM