GÜNCEL
Büyük tartışmalara neden olan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı Meclis'ten geçti. TOBB'un baştan beri dayattığı maddeler yasada aynen kabul edildi.   TB...
İşçilerin toplu sözleşme ve sendikal haklanın düzenleyen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurul'unda görüşülmeye devam ediyor. Dün ...
Sendikaları tasfiye yasası ve 15-16 Haziranlar Halen Meclis'te görüşülmekte olan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, özü itibariyle sendikal örgütlenmeyi ...
'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklu personeli kalmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de; çalışanları 'yargılamayı etkilemek için' duruşmalara götürmekle su&ccedi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2009 istatistiklerine göre, 25 bin 125 üyesi bulunan Hak-İş'e bağlı Öz Orman-İş Sendikası'nın sendikalar kanuna aykırı şekild...
4+4+4'ün hedefi: Ucuz ve itaatkâr işçi 4+4+4 denilen yeni sistem, bir yandan eğitimin piyasa koşullarına uyarlanarak sermayenin ihtiyaçlarına uygun bir işgücün&uum...
Başbakan 'dershanelerin er geç 2014'e kadar kaldırılacağını' söylerken anladık ki, son otuz yıldır 'eğitimin ticarileşmesi' ve hane halkının cebinden yaklaşık 16 milyar TL çıkan 'eğ...
 12 Eylül sadece işkence ve zulüm manzumesi de değildir. Sadece bunlar konuşulursa, 12 Eylül ile inşa edilen yeni rejim; bugün de devam etmekte olan toplumun örgüts&...
AKP iktidarı, bir yandan memurun iş güvencesini ortadan kaldırmaya dönük çalışmalar yaparken diğer yandan da "madem grev hakkı istiyorsunuz o halde iş güvencesinden vaz...
BASINA VE KAMUOYUNA   Toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğü ve arabulucu tayini ile sona yaklaşıldığı bir aşamada, çıkarılan torba yasayla havacılık iş kol...
select * from ichabertopkayit1349sayfasayisi
GÜNDEM