GÜNCEL
CHP Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nı, Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasanın uygulanmasına yönelik "İş kolla...
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 18 Ekim 2012 günü Meclis Genel Kurul'unda kabul edildi. 6 Kasım'da da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Kanun 7 ...
Sendikal güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Cumhur Gül'ün Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasas...
Çalışma hayatında büyük değişiklikler getiren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası onaylandı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmes...
Kanuna göre, iş kolunda en az yüzde 3 üye şartı; Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihin...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik‘in çağrısıyla işçi, işveren ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katıldığı bir toplantı ya...
Küresel ve ulusal sendikal hareketin uzun süredir yürüttüğü kampanyaya rağmen, sendika karşıtı yeni yasa temel haklarda hiçbir köklü değişiklik yapılmada...
İşçi simsarlığına yetki AKP'nin 2013 Yılı Programı, Özel İstihdam Büroları'na işçi kiralama yetkisi verilmesini öngörüyor. Kiralanan işçinin, ücretli...
AKP, çalışma hayatını 'esnekleştirme hazırlığında AKP 2013 Yılı Programı'nda esnek ve güvencesiz çalışma biçimi olarak adlandırılan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni uygulamaya k...
select * from ichabertopkayit1366sayfasayisi
GÜNDEM