GÜNCEL
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısının TBMM'deki görüşmeleri sırasında AKP'nin verdiği önergelerle "yandaş sendikacılığın" alt yapısı hazırlandı. Yasa tasa...
İşçi sınıfı tarihi bugünleri mutlaka yazacak. Bu tarih içerisinde kimileri kara harflerle yazılacak. İnsan isteyerek, bilerek böylesi bir onursuzluğu kendisine nasıl yakıştırır...
Bir süre önce kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, önümüzdeki süreçte sendikal hayata yeni bir düzen vermeyi amaçlıy...
Meclis'te görüşülmeye devam edilen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı'na yalnız ülke içinden değil, dünyanın her yerinden tepki yağıyor.   1...
AKP Hükümeti, 12 Eylül yasaklarını koruyan bir yasaya daha imza atmaya hazırlanırken, Türk-İş'te muhaliflerin oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu bileşeni 10 sen...
SGBP OTURMA EYLEMİNDE... İşçi düşmanı yasa tasarısına hayır!   Sendikal Güç Birliği Platformu (SGBP), patron kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hazırlanan, ancak ...
Sendikasızlaştırma yasası' İstanbul'da iş bırakma eyleminin güçlü olduğu yerlerden biri de Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ydi. Bini aşkın işçi, Sanayi Bölgesi'nde...
Sendikal Güç Birliği Platformu'nu (SGBP) oluşturan Basın-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, TekGıda-Iş, Tez Koop-İş, TÜMTİS ve TGS sendikalarının üyeleri b...
Evet başlıkta hata falan yok. TBMM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)’un dayatmaları doğrultusunda 30’un alt...
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi   Başkanlar Kurulumuz 11 Kasım 2012’de Ankara’da toplanarak, Türkiye Sendikal hareketinin gündemindeki gelişm...
select * from ichabertopkayit1349sayfasayisi
GÜNDEM