GÜNCEL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik‘in çağrısıyla işçi, işveren ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katıldığı bir toplantı ya...
Küresel ve ulusal sendikal hareketin uzun süredir yürüttüğü kampanyaya rağmen, sendika karşıtı yeni yasa temel haklarda hiçbir köklü değişiklik yapılmada...
İşçi simsarlığına yetki AKP'nin 2013 Yılı Programı, Özel İstihdam Büroları'na işçi kiralama yetkisi verilmesini öngörüyor. Kiralanan işçinin, ücretli...
AKP, çalışma hayatını 'esnekleştirme hazırlığında AKP 2013 Yılı Programı'nda esnek ve güvencesiz çalışma biçimi olarak adlandırılan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni uygulamaya k...
İşsizlik sigortası fonu 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasa ile uygulamaya girdi. 2000 yılı itibariyle çalışanlardan sigorta primleri kesilmeye başlandı. Sigorta fonundan işsizlere i...
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 18 Ekim 2012 günü Meclis Genel Kurul'unda kabul edildi. Cumhurbaşkanının onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürl...
  Cumhuriyet Bayramı, emekçilerin de gündeminde önemli yer tutuyor. İşçi sınıfının hakları anlamında da dönüm noktası olan Cumhuriyet'e sendikalar, hem sahip &c...
Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Cumhuriyet emeği yüceltmektir. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet hukukun üstünlüğüdür. Cumhuriyet akıldır, bilimdir....
 Acı ve üzüntülerimizin en aza indiği, barışın ve dayanışmanın yükseltildiği,  yaşadığımız sorunları aştığımız, huzurlu, mutlu, barış ve kardeşlik içinde kucaklaşt...
 Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Samsun Gazi Hastanesi’nde taşerona ‘sendikal hakların kullanılmasını engellemek’ suçundan bir yıl hapis cezası verdi. İşten atılan topla...
select * from ichabertopkayit1349sayfasayisi
GÜNDEM