GÜNCEL
  Emniyetin (polisin) vatandaşa ve topluma karşı hak ihlallerinin sıradan vaka olduğu ülkemizde, emniyetin kendi mensuplarına karşı hukuksuzluğu ve keyfiliği yadırgatıcı değil. Polislerin s...
TBMM Genel Kurulu'nda, 13 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Kanuna g&ou...
CHP Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nı, Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasanın uygulanmasına yönelik "İş kolla...
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 18 Ekim 2012 günü Meclis Genel Kurul'unda kabul edildi. 6 Kasım'da da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Kanun 7 ...
Sendikal güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Cumhur Gül'ün Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasas...
Çalışma hayatında büyük değişiklikler getiren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası onaylandı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmes...
Kanuna göre, iş kolunda en az yüzde 3 üye şartı; Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihin...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik‘in çağrısıyla işçi, işveren ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katıldığı bir toplantı ya...
Küresel ve ulusal sendikal hareketin uzun süredir yürüttüğü kampanyaya rağmen, sendika karşıtı yeni yasa temel haklarda hiçbir köklü değişiklik yapılmada...
select * from ichabertopkayit1337sayfasayisi
GÜNDEM