GÜNCEL
Çalışma hayatında büyük değişiklikler getiren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası onaylandı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmes...
Kanuna göre, iş kolunda en az yüzde 3 üye şartı; Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihin...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik‘in çağrısıyla işçi, işveren ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katıldığı bir toplantı ya...
Küresel ve ulusal sendikal hareketin uzun süredir yürüttüğü kampanyaya rağmen, sendika karşıtı yeni yasa temel haklarda hiçbir köklü değişiklik yapılmada...
İşçi simsarlığına yetki AKP'nin 2013 Yılı Programı, Özel İstihdam Büroları'na işçi kiralama yetkisi verilmesini öngörüyor. Kiralanan işçinin, ücretli...
AKP, çalışma hayatını 'esnekleştirme hazırlığında AKP 2013 Yılı Programı'nda esnek ve güvencesiz çalışma biçimi olarak adlandırılan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni uygulamaya k...
İşsizlik sigortası fonu 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasa ile uygulamaya girdi. 2000 yılı itibariyle çalışanlardan sigorta primleri kesilmeye başlandı. Sigorta fonundan işsizlere i...
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 18 Ekim 2012 günü Meclis Genel Kurul'unda kabul edildi. Cumhurbaşkanının onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürl...
  Cumhuriyet Bayramı, emekçilerin de gündeminde önemli yer tutuyor. İşçi sınıfının hakları anlamında da dönüm noktası olan Cumhuriyet'e sendikalar, hem sahip &c...
Cumhuriyet Bayramı Mesajı: Cumhuriyet emeği yüceltmektir. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet hukukun üstünlüğüdür. Cumhuriyet akıldır, bilimdir....
select * from ichabertopkayit1321sayfasayisi
GÜNDEM