GÜNCEL
Sendikasızlaştırma yasası' İstanbul'da iş bırakma eyleminin güçlü olduğu yerlerden biri de Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ydi. Bini aşkın işçi, Sanayi Bölgesi'nde...
Sendikal Güç Birliği Platformu'nu (SGBP) oluşturan Basın-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, TekGıda-Iş, Tez Koop-İş, TÜMTİS ve TGS sendikalarının üyeleri b...
Evet başlıkta hata falan yok. TBMM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON)’un dayatmaları doğrultusunda 30’un alt...
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi   Başkanlar Kurulumuz 11 Kasım 2012’de Ankara’da toplanarak, Türkiye Sendikal hareketinin gündemindeki gelişm...
Büyük tartışmalara neden olan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı Meclis'ten geçti. TOBB'un baştan beri dayattığı maddeler yasada aynen kabul edildi.   TB...
İşçilerin toplu sözleşme ve sendikal haklanın düzenleyen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurul'unda görüşülmeye devam ediyor. Dün ...
Sendikaları tasfiye yasası ve 15-16 Haziranlar Halen Meclis'te görüşülmekte olan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, özü itibariyle sendikal örgütlenmeyi ...
'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklu personeli kalmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de; çalışanları 'yargılamayı etkilemek için' duruşmalara götürmekle su&ccedi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Temmuz 2009 istatistiklerine göre, 25 bin 125 üyesi bulunan Hak-İş'e bağlı Öz Orman-İş Sendikası'nın sendikalar kanuna aykırı şekild...
4+4+4'ün hedefi: Ucuz ve itaatkâr işçi 4+4+4 denilen yeni sistem, bir yandan eğitimin piyasa koşullarına uyarlanarak sermayenin ihtiyaçlarına uygun bir işgücün&uum...
select * from ichabertopkayit1283sayfasayisi
GÜNDEM