GÜNCEL
AKP, işçilerin kolektif haklarına (sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkı) yönelik emek karşıtı tutumunu bireysel haklarda da sürdürüyor. Yeni ...
Bir süre önce kabul edilen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, önümüzdeki süreçte sendikal hayata yeni bir düzen vermeyi amaçlıy...
Esnekliğin, güvencesizliğin, sendikasızlığın yaygınlaştığı, rekabetin, bireyselliğin yoğunlaştığı, çalışanlar arası ileteşimin, ortak hareket etme anlayışının azaldığı neoliberal ça...
Avrupa Birliği genelinde "Eylem ve Dayanışma Günü"nde işçiler, artan işsizlik ve kemer sıkma önlemlerini dün genel grev ve eylemlerle protesto etti. Protestolara 2...
İşçi sendikalarının çağrılarıyla yapılan 24 saatlik genel grev, başkent Madrid'deki Sol Meydanı'ndan başlatıldı Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun “eylem ve dayanışma g&uu...
Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi   Başkanlar Kurulumuz 11 Kasım 2012’de Ankara’da toplanarak, Türkiye Sendikal hareketinin gündemindeki gelişm...
  Emniyetin (polisin) vatandaşa ve topluma karşı hak ihlallerinin sıradan vaka olduğu ülkemizde, emniyetin kendi mensuplarına karşı hukuksuzluğu ve keyfiliği yadırgatıcı değil. Polislerin s...
TBMM Genel Kurulu'nda, 13 İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Kanuna g&ou...
CHP Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nı, Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yasanın uygulanmasına yönelik "İş kolla...
select * from ichabertopkayit1293sayfasayisi
GÜNDEM