ffa41
Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Genel Kurul İlanı

 

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

KOCAELİ ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube’nin 7. Olağan Genel Kurulu 11 Ekim 2020 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sok No:10 İZMİT/KOCAELİ adresindeki RAMADA PLAZA BY WYNDHAM toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18 Ekim 2020 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

Kocaeli Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

             

1-Yoklama ve açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Konukların tanıtımı ve konuşmaları

5-Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)

6-Kurulların seçimi;

a-Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b-Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c-Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d-Genel Merkez üst kurul delegeleri

7- Kapanış

           

İlan yayın tarihi:25.09.2020 

 

           

 

 

GÜNDEM