ffa41
Zorunlu bir açıklama…

Zorunlu bir açıklama…

 

Belediye-İş Sendikası’nın ilkeleri, kuruluş amaçları açık ve nettir.

Belediye-İş Sendikası’nın kuruluş ilkelerinden birisi de, üyelerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmektir.

Belediye-İş, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için yürüttüğü tüm faaliyetlerinde üyelerinin katılımını sendikal demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görür.

Belediye-İş, üreterek milli geliri artırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını sağlamak üzere çaba sarf eder.

Belediye-İş  faaliyetlerinde, Anayasa’ya, yasalara, tüzük hükümlerine ve demokratik prensiplere bağlı kalarak çalışmalarını sürdürür.

Bu çerçevede Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Samsun Şubesi arasında ücret artışını düşürmek amacıyla imzalandığı iddiası ile Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi’ne şikayet konusu edilen Ek Protokol’ün hukuki değeri ve etkisi yoktur.

Belediye-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun Samsun Şubesi’ne verdiği “toplu iş sözleşmesi yetki belgesi” ve Belediye-İş Tüzüğü, üyelerimizin haklarını geriye götürecek, hak kayıplarına yol açacak ek protokol imzalamaya izin vermemektedir.

Belediye-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu’nun bilgisi ve yazılı izni dışında, Tüzük ve ilkelerine aykırı olarak imzalandığı iddia edilen ek protokolün hukuken de geçerliliği yoktur.

Belediye-İş Genel Yönetim Kurulu şikayet konusu durum hakkında gerekli incelemeleri başlatmıştır. Saygılarımızla. 03.01.2020

Belediye-İş Sendikası

 

GÜNDEM