ffa41
Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Olağanüstü Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 25 Aralık 2016 Pazar günü, saat 10.00’da, Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, Necatibey Caddesi Numara 59, Kızılay /ANKARA adresinde toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı, 01 Ocak 2017 Pazar günü aynı yer ve saatte, aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

BELEDİYE İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM 

1-Yoklama ve Açılış Konuşması. 

2-Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi. 

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 

4-Genel Disiplin Kurulunun 30.09.2016 tarih ve 10 No’lu  kararıyla Şube Başkanlığı görevinden, Genel Kurul tarihine kadar geçici olarak ihraç edilen İzmir  Çevre Belediyeler Şube Başkanı Salih Er’in ihraç kararının görüşülmesi ve kesin ihraç edilip edilmeyeceğinin oylanması. 

5- Genel Disiplin Kurulunun 03.12.2016  tarih ve 16 No’lu  kararıyla Şube Başkanlığı görevinden, Genel Kurul tarihine kadar geçici olarak ihraç edilen İzmir  1 No’lu  Şube Başkanı Zeynel Ersoy’un ihraç kararının görüşülmesi ve kesin ihraç edilip edilmeyeceğinin oylanması. 

6-Genel Disiplin Kurulunun 03.12.2016  tarih ve 17 No’lu  kararıyla Şube Başkanlığı görevinden, Genel Kurul tarihine kadar geçici olarak ihraç edilen İzmir  6 No’lu  Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar’ın ihraç kararının görüşülmesi ve kesin ihraç edilip edilmeyeceğinin oylanması. 

7-Genel Disiplin Kurulunun 03.12.2016  tarih ve 18 No’lu  kararıyla Şube Başkan Yardımcılığı görevinden, Genel Kurul tarihine kadar geçici olarak ihraç edilen İzmir  1 No’lu  Şube Başkan Yardımcısı Nejdet Deligöz’ün  ihraç kararının görüşülmesi ve kesin ihraç edilip edilmeyeceğinin oylanması. 

8-Genel Disiplin Kurulunun 03.12.2016  tarih ve 19 No’lu  kararıyla Şube Mali Sekreterliği görevinden, Genel Kurul tarihine kadar geçici olarak ihraç edilen İzmir  6 No’lu  Şube Mali Sekreteri Azmi Gül’ün  ihraç kararının görüşülmesi ve kesin ihraç edilip edilmeyeceğinin oylanması. 

9-Sendika Ana Tüzüğü ve Bütçe Hükümlerine göre kapatılabilecek şubelerin belirlenmesi ve belirlenen şubelerin uygun görülen zamanda kapatılması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması. 

10-Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesi halinde; kapatılacak şubelere bağlı işyerlerinin başka şubelere bağlanması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması. 

11-Sendika Ana Tüzüğü ve Bütçe Hükümlerine göre birleştirilebilecek şubelerin belirlenmesi ve belirlenen şubelerin uygun görülen zamanda birleştirilmesi ve birleşmeyle ilgili işlemlerin yapılması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve oylanması. 

12-Kapanış. 

 

 

 

GÜNDEM