ffa1
Teşkilat Yapısı

Genel Başkan

Nihat YURDAKUL

Genel Mali Sekreter

Bayram ÖZKAN

Örgütlenme Genel Sekreteri

İsmail DUMAN

TİS Genel Sekreteri

Güney DEMİRDAŞ

Eğitim Basın Yayın Genel Sekreteri

Kemal ÇAVUŞOĞLU

 

DENETLEME KURULU


Başkan      Ali Haydar ÖZCAN

Raportör    Sedat KÜÇÜK

Üye          Özgür ALTOP

 

 

 

DİSİPLİN KURULU

Başkan    Sadiye BULUT

Raportör   Ali KARACA

Üye     Cem ÖZER

 

GÜNDEM