ffa41
TORBA TASARI; İŞVERENE YENİ DESTEK, İŞÇİYİ İSE TAŞERONLAŞTIRMA, KÖLELEŞTİRME PAKETİDİR…

TORBA TASARI; İŞVERENE YENİ DESTEK, İŞÇİYİ İSE TAŞERONLAŞTIRMA, KÖLELEŞTİRME PAKETİDİR…

Hükümet tarafından kamuoyuna “İstihdam Paketi” olarak sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,  Meclis’in ilgili komisyonlarından geçti. Bu teklif, işverenleri ödüllendirme, emekçileri taşeronlaştırma köleleştirme teklifidir.

KIDEM TAZMİNATI YOK EDİLİYOR

Kanun Teklifiyle, esnek çalışma ve belirli süreli çalışma desteklenirken, milyonlarca emekçinin iş güvencesi ve kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmaktadır.

Daha önce yılda 5 ay 29 gün çalışmayla köleliği getirenler, bu Kanun Teklifiyle de 25 altı ve 50 yaş üstü işçilerin İş Kanunu’ndaki ilgili koşullar aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilmesini düzenleyerek katmerli kölelik sistemini yasalaştırmak istemektedir. Böylece, belirli süreli sözleşmeyle çalıştırılan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacakları gibi, iş güvencesi hükümlerinden yararlanmaları engellenmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK HAKKINA DARBE

Teklifle, 25 yaşından küçük olup kısmi süreli ayda 10 günden az çalışan işçilerin sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi de adaletsizliği bir kat arttırmaktadır. Diğer yandan 25 yaşından küçük ayda 10 günden az çalışan işçilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini işverenlerin yükümlülüğü olmaktan çıkarıp, üç kuruş paraya boğaz tokluğuna çalışan genç işçilerin sırtına yüklenmektedir.

KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Tasarıya göre işveren kayıt dışı yani kaçak işçi çalıştırmakta olduğunu kabul ederse belirli oranda  işsizlik sigortası fonundan destek alacağı gibi, idari ceza da uygulanmayacaktır.

Bu madde kaçak çalışan işçiyi cezalandırma, onu kaçak çalıştıran işvereni ödüllendirme maddesidir. Bu madde aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu hukuksuzluğu da gözler önüne sermektedir.

İŞVERENLERE VERGİ İNDİRİMİ

Torba yasada gelirlerine göre fazla vergiyi veren emekçilere gelir vergisi indirimi yokken, harcadığı her kuruşu vergiden düşen, vergi muafiyetlerinden, vergi aflarından yararlanan sermayenin ödediği kurumlar vergisinin  5 puan indirilmesi hedeflenmektedir.

İşçiye Fondan işçinin kendi öz parasını verirken eli titreyen, kırk dereden su getirenler, emekliye ödediği emekli maaşını bir marifet gibi sunanlar;  sıra işverenlere gelince dipsiz kuyuya bir kez daha para atmaktan vazgeçmemektedir.

Yapılmak istenen bu düzenlemeler insafsızlıktır, vicdansızlıktır.

Bu tasarı, emekçilere açlıktan ölmeyecek kadar yaşama hakkı veren, onları sadece taşeronlaştırmayla yetinmeyip, boğaz tokluğuna çalışan kölelere dönüştürmeyi hedefleyen bir düzenlemedir.

Bu Yasa Tasarısı, ahlaka, hakka, adalete, hakkaniyete aykırı olduğu gibi Uluslararası sözleşmelere, Anayasa’nın sosyal devlet, eşitlik ve sosyal güvenlik hakkına ilkesine açıkça aykırıdır. Tüm konfederasyonların görevi bu tasarıya karşı ortak bir mücadele hattı oluşturmak olmalıdır. Emekçilerin en temel hakları karşısında suskun kalanlar da tarihte hak ettikleri yeri alacaktır. 

Bugün kendini ulaşılmaz dağlarda kar sananlar, bir gün mutlaka çamurlu su olarak emekçi halkımızın ayakları altına sızacaktır. Emekçiler de kendilerini köle olarak görenlere hak ettikleri dersi er ya da geç demokratik yollarla verecektir. 05.11.2020

Belediye-İş Sendikası

 

 

 

GÜNDEM