ffa1
Sendikamızın işyeri toplantıları,Trabzon şubesinin örgütlü olduğu belediyelerde yapılan toplantılarla devam etti.

Sendikamızın işyeri toplantıları,Trabzon şubesinin örgütlü olduğu belediyelerde yapılan toplantılarla devam etti.

Sendikamızın Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Candan ve Basın ve Uluslararası İlişkiler Görevlisi Uğur Selçuk Kutupoğlu, 16-20 Nisan 2012 tarihleri arasında Trabzon şubesinin örgütlü olduğu belediyelerde üyelerimizle biraraya geldiler.

Gümüşhane/Kürtün Belediyesi 16.04.2012  15:30

5 üyemizin bulunduğu Kürtün’deki toplantı saat 15:30’da yapıldı. Toplantı öncesinde belediye başkanı Ahmet Kanat makamında ziyaret edildi. Yönetici ve uzmanlarımız, üyelerimizle kısa bir süre sohbet ettiler.

Gümüşhane/Özkürtün Belediyesi    16.04.2012    16:30

Bu belediyede 3 üyemiz bulunuyor. Üyelerimiz alanda mesaide oldukları için toplantı yapılamadı. Belediye başkanı ziyaret edildi ve kendisi ile bir sure sohbet edildi.

Gümüşhane/Torul Belediyesi      16.04.2012        17:00

Torul Belediyesi’nde 17 üyemiz bulunuyor.  Toplantıya 7 üyemiz katıldı. Üyelerimize Kıdem Tazminatı’nın fona devredilmesi konusundaki duruşumuz anlatıldı ve tesislerimiz ile ilgili bilgiler verildi.

Gümüşhane/Altınpınar Belediyesi    16.04.2012      17:40

 Bu belediyede 6 üyemiz var. Yönetici ve uzmanlarımız iki üyemizle görüştüler. Altınpınar Belediyesi’ndeki temsilcimiz, Gümüşhane bölgesinin tek kadın temsilcisi olan Sevinç Keleş. Üyelerimizle çalışma hayatının genel sorunları üzerine konuşuldu.

Gümüşhane/Tekke Belediyesi          16.04.2012      18:45

Tekke Belediyesin’nde çalışan bir üyemiz geçtiğimiz Çarşamba günü iş kazası sonucu hayatını kaybetmiş, yönetici ve uzmanlarımız başsağlığı dilemek üzere Belediye Başkanı Paşa Şeyhoğlu’nu  ziyaret ettiler ve burada bulunan 2 üyemizle biraraya geldiler. Belediyede toplam 3 üyemiz bulunuyor.

Gümüşhane/Kelkit Belediyesi      17.04.2012      08:15

Kelkit’te 31 üyemiz bulunuyor. İşkur’dan 40 kişi var. Kelkit Belediyesi’ndeki ilk toplantı 6 üyemizin katılımıyla şantiyede yapıldı. Şantiyedeki toplantıdan sonra ana binaya geçildi ve burada da 10 üyemizle biraraya gelindi. Üyelerimize, Kıdem Tazminatı konusunda sendikamızın duruşu anlatıldı.

Gümüşhane/Köse Belediyesi         17.04.2012     08:40

Burada yapılan toplantıya 6 üyemiz katıldı. Üyelerimize, maaşların İller Bankası’ndan yatması gerektiği ve Kıdem Tazminatı ile ilgili yapılacak düzenlemeler karşısında sendikamızın alacağı tavır anlatıldı.

Gümüşhane Belediyesi      17.04.2012     15:00

Gümüşhane’de 106 üyemiz bulunuyor. Sendikamızın Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un da katıldığı toplantıda 90 kadar üyemiz yer aldı. Genel Başkan Nihat Yurdakul burada yapıtığı konuşmada; “Yüzü bizim emeğimize dönük olanlara yüzümüzü döneceğiz” dedi.

Genel Başkan Nihat Yurdakul, “Çocuklarımızı namerde muhtaç etmemek için mücadele ediyoruz” dedi.

Nihat Yurdakul, “Yanlış yapanın, haksızlık yapanın karşısında durursak bütün sorunları çözeriz” dedi.

Genel Başkan Nihat Yurdakul konuşmasında, örgütlü ve birlikte hareket etmenin önemi ile eğitimli ve örgütlü toplumun önemine vurgu yaptı.

Trabzon/Söğütlü Belediyesi     18.04.2012    08:00

Bu belediyede 43 üyemiz bulunuyor 20 de taşeron işçisi çalışıyor. Ana binada bulunan şantiyede yapılan toplantıya 24 arkadaşımız katıldı. Üyelerimize çalışma hayatına ilişkin genel bilgiler verildi ve onların soruları cevaplandırıldı.

Trabzon/Beşikdüzü Belediyesi           18.04.2012    09:15

Beşikdüzü Belediyesi’nde yapılacak toplantıdan önce belediye başkanı Ramis Uzun’u makamında ziyaret edildi. Daha sonra da bina içindeki arkadaşlarımızla ayak üstü konuştuktan sonra şantiyeye geçildi.

Beşikdüzü Belediyesi’nde 55 üyemiz bulunuyor. 12 de taşeron var. Yönetici ve uzmanlarımız üyelerimizle hem genelde hem de yerelde yaşanan sıkıntılar üzerine sohbet ettiler ve onların sorunlarını dinlediler.

Trabzon/Vakfıkebir Belediyesi     18.04.2012           11:00

Vakfıkebir’de 47 üyemiz var. 15-20 kadar da taşeron işçisi bulunmakta. Üyelerimizle toplantı yapmak üzere ana bina tarafından şantiyeye giderken yol üzerinde kazı çalışması yapan 5 üyemize rastladık ve onlarla ayaküstü sohbet ettik.

Daha sonra da 11 buçukta 10 üyemizle şantiyede biraraya gelen yönetici ve uzmanlarımız, hem çalışma hayatına ilişkin konuları hem de onların yerelde yaşadıkları sıkıntıları konuştular.

Trabzon/Çarşıbaşı Belediyesi       18.04.2012     12:30

Bu belediyede 17 üyemiz bulunuyor. Burada yaptığımız toplantıya 4 üyemiz katıldı. Üyelerimize, Kıdem Tazminatı’nın yok edilmesine yönelik her türlü girişimin sendikamız tarafından genel grev sebebi sayılacağını belirtildi ve buna karşı hep birlikte mücadele edeceğimiz vurgulandı.

Trabzon/Arsin Belediyesi     18.04.2012        16:15

Arsin Belediyesi’nde 13 üyemiz bulunuyor. Toplam 24 İşkur ve taşeron işçisi bulunuyor. Üyelerimiz mesaide oldukları için garajda temsilcimizle görüşme yapıldı.

 

Rize/Kalkandere Belediyesi    19.04.2012        08:30

Belediye ana binasında üyelerimizle biraraya gelindi. Kalkandere’de 16 kadrolu işçi, iki de kadrosuz işçi arkadaşımız sendikamızın üyesi. Belediyede 12 geçici işçi ve 50 de İşkur’dan gelen işçi çalışıyor.

Belediye ana binasında yaptığımız toplantıya 11 arkadaşımız katıldı. Maaşların İller Bankası’ndan yatması gerektiği anlatıldı ve çalışma hayatıyla ilgili diğer konulara değinildi.

Tek Gıda-İş Sendikası’na Ziyaret

Kalkandere’deki toplantı bittikten sonra Rize’ye geçildi ve saat 09:30’da, Çaykur’daki yetki davasına yapılan itirazı sonucundaki yargı sürecini ikinci kez kazanan Tek Gıda İş Sendikası’nın Rize 1 Nolu şube başkanı Ziya Aksoy ziyaret edildi. Ziyarete sendikamızın Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Trabzon şube başkanı Numan Öztürk ve eğitim uzmanları katıldı. Yöneticilerimiz, buradaTek Gıda-İş şube yöneticilerine, dayanışmaya ve ortak mücadeleye devam edeceğimizi belirttiler. Ziyarette, Tek Gıda-İş Sendikası Rize 2 Nolu şube başkanı Hüseyin Çiftçi ve Tek Gıda-İş Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı  temsilcisi Selamet Bursalı da yer aldı.

Rize/Pazar Belediyesi      19.04.2012       10:50

Pazar belediyesinde 42 üyemiz bulunuyor. Pazar’da 24 taşeron işçisi var. 30 da İşkur’dan gelen işçi çalışıyor. Pazar Belediyesi makina araç parkında yapılan toplantıya 28 üyemiz katıldı. Hemşin Belediyesi’ndeki temsilcimiz de buradaki toplantıda yer aldı. Üyelerimize esnek çalışma, Ulusal İstihdam Stratejisi gibi konularda bilgiler verildi.

Rize/Çamlıhemşin Belediyesi     19.04.2012      13:00

Çamlıhemşin’de ilk olarak belediye başkanı İdris Lütfü Melek ziyaret edildi. Çamlıhemşin’de 11 üyemiz var. 7 taşeron işçisi bulunuyor. 30 da İşkur’dan gelen işçi var.Ana binada yapılan toplantıya üyelerimizin tamamı katıldı ve kendileriyle yaşadığımız sorunlar üzerine konuşuldu.

Artvin/Arhavi Belediyesi              20.04.2012           08:00

Arhavi Belediyesi’nde 40 üyemiz var. Bir üyemiz geçen günlerde vefat etmiş. Arkadaşlarımıza başsağlığı diledik. Belediyede 36 taşeron 70-80 de İşkur’dan gelen işçi var. Şantiyede yapılan toplantıya 20 arkadaşımız katıldı. Bunların içinde 3 arkaşımız da İşkur’dan gelen işçilerdi. Kıdem Tazminatı’nın fona devredilmesini genel grev sebebi sayacağımızı ve bu konuda hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini konuştuk.

Toplantıdan sonra belediye başkanı Coşkun Hekimoğlu ile görüşüldü. Belediye başkanı anneannesini kaybetmiş. Sendikamızın yöneticileri Hekimoğlu’na, hem anneannesi hem de üyemiz için başsağlığı dilediler.

 

Artvin/Kemalpaşa Belediyesi            20.04.2012        10:00

Kemalpaşa’da 9 üyemiz var. 7 kişi 11 ay 29 gün çalışan var ve 24 de İşkur’dan gelen işçi var. Üyelerimizle çalışma hayatına ilişkin konular üzerine konuşuldu ve birlikte mücadelenin önemine değinildi.

Artvin/Hopa Belediyesi           20.04.2012               11:30

Hopa’da 34 üyemiz var. 32 geçici işçi, 40 da İşkur’dan gelen işçi var. Şantiyede yapılan toplantıya katılım oldukça yoğundu. Geçici çalışan arkadaşlarımızla birlikte toplam 50 arkadaşımız toplantıya geldi. Kıdem Tazminatının fona devredilmesi konusu ve bunun karşısında sendikamızın alacağı tavır konuşuldu.

Toplantıdan sonra Hopa Belediye Başkanı Turan Kasımoğlu makamında ziyaret edildi.

 

 

 

GÜNDEM