ffa41
Sendikamızdan 5779 Sayılı kanunla düzenlenen Belediye paylarının (oranlarının) artırılması için girişim

Sendikamız Belediye gelirlerinin

Covid-19 salgını nedeniyle belediyelerin gelirlerinde önemli düşüş yaşanmaktadır. Bu durum salgınla mücadelede kendi sağlıklarını da tehlikeye atarak en ön saflarda mücadele eden belediye çalışanlarının ücret ödemelerinde de aksamaya neden olmaktadır. Bu nedenle sendikamız Belediye-İş 5779 Sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” da düzenlenen Belediye paylarının (oranlarının) artırılması için Konfederasyonumuz Türk-İş ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Konuya ilişkin başvuru metinleri aşağıdadır.

 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

 

Konu                           : 5779 Sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” da düzenlenen Belediye paylarının (oranlarının) artırılması konusunda gerekli girişimlerin yapılması istemidir.

 1- Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle çalışma hayatında önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Olağanüstü şartlar nedeniyle en büyük zorlukları maddi ve manevi olarak çalışanlar yaşamaktadır. Bunun yanı sıra işveren kesiminin de birçok konuda zorluk yaşadığı bilinmektedir.

2- 5779 Sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince, bu kanunda belirlenen ilke ve şartlara göre Belediyelere ve İl Özel İdarelerine genel bütçe ve vergi gelirlerinden pay ayrılmaktadır. Paylar Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanmakta ve ödemeler aylık olarak İller Bankası kanalıyla yapılmaktadır.

3- Covid-19 salgını nedeniyle çalışma hayatında yaşanan olağanüstü durum ve kısıtlamalar nedeniyle Vergi gelirlerinde de önemli ölçüde düşüş yaşanmaktadır. Vergi gelirlerindeki düşüş nedeniyle Belediye paylarının buna bağlı olarak önemli miktarda düşmektedir. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması, özellikle 5779 Sayılı Kanunda belirtilen belediye pay oranlarının artırılması gerekmektedir.

Gelirlerindeki önemli düşüş, belediyelerin bu dönemde hayati önem taşıyan halk sağlığı ile ilgili hizmetlerini ve salgınla mücadelede, kendi sağlıklarını da tehlikeye atarak en ön saflarda mücadele eden belediye  çalışanlarına yapacakları ödemeleri zora sokmaktadır.

4- Sorunun çözümü konusunda, 5779 sayılı Kanunda belirtilen Belediye paylarının (oranlarının) ve Belediye gelirlerinin artırılması konusunda gerekli diğer önlemlerin alınması konularında ilgili Bakanlıklar ve Mecliste grubu bulunan partiler nezdinde gerekli girişimlerin Konfederasyonumuz olarak yapılmasını talep etmekteyiz. 15.05.2020

Saygılarımızla

 

 

………………………. PARTISİ

SAYIN GENEL BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

 

Konu                           : 5779 Sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” da düzenlenen Belediye paylarının (oranlarının) artırılması konusunda gerekli girişimlerin yapılması istemidir.

 1- Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle çalışma hayatında önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Olağanüstü şartlar nedeniyle en büyük zorlukları maddi ve manevi olarak çalışanlar yaşamaktadır. Bunun yanı sıra işveren kesiminin de birçok konuda zorluk yaşadığı bilinmektedir.

2- 5779 Sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” gereğince, bu kanunda belirlenen ilke ve şartlara göre Belediyelere ve İl Özel İdarelerine genel bütçe ve vergi gelirlerinden pay ayrılmaktadır. Paylar Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanmakta ve ödemeler aylık olarak İller Bankası kanalıyla yapılmaktadır.

3- Covid-19 salgını nedeniyle çalışma hayatında yaşanan olağanüstü durum ve kısıtlamalar nedeniyle Vergi gelirlerinde de önemli ölçüde düşüş yaşanmaktadır. Vergi gelirlerindeki düşüş nedeniyle Belediye payları da buna bağlı olarak önemli miktarda düşmektedir. Belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik önlemlerin alınması, özellikle 5779 Sayılı Kanunda belirtilen belediye pay oranlarının artırılması gerekmektedir.

Gelirlerindeki önemli düşüş, belediyelerin bu dönemde hayati önem taşıyan halk sağlığı ile ilgili hizmetlerini ve salgınla mücadelede, kendi sağlıklarını da tehlikeye atarak en ön saflarda mücadele eden belediye çalışanlarına yapacakları ödemeleri zora sokmaktadır.

4- Sorunun çözümü konusunda, 5779 sayılı Kanunda belirtilen Belediye paylarının (oranlarının) ve Belediye gelirlerinin artırılması konusunda, Kanun ve İlgili mevzuat değişiklikleri de dahil olmak üzere gerekli önlemlerin alınması hususlarında gerekli girişimlerin Sayın Başkanlığınız tarafından yapılmasını talep etmekteyiz. 15.05.2020 Saygılarımızla

 

 

 

GÜNDEM