ffa1
Sendikamız, eğitim çalışmalarını tabana yaymaya devam ediyor...

Demokratik toplumsal yapının ana unsurlarından olan sendikalar, emeğin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle yükümlüdür.

 

Sendikaların önündeki bu amaç, dinamik bir süreçtir ve her toplumsal koşulda yenilenmeli, değişmeli ve daha da geliştirilmelidir.

 

Küreselleşen sermayenin, ideolojik üstünlük kazanmak için en geniş halk kesimlerini şartlandırmaya çalıştığı günümüzde, sermayeye karşı üyelerini değişik metotlarla doğru bilgilerle donatmak, sendikaların erteleyemeyeceği güncel görevlerindendir.

 

Sendikamız Belediye-İş, ülkemizin çalışma yaşamında ve işçi profilinde yaşanan değişimler  doğrultusunda şube eğitimlerini daha dinamik, daha etkin kılma çabasını durmaksızın sürdürüyor...

Geçmişte şube eğitimleri ya lokal olarak merkezi bir salonda yapılıyor, ya da  o şubemize bağlı büyük iş yerlerinde iş yeri eğitimleri olarak yapılıyordu.

 

Sendikamız şimdi bu tarz çalışmanın alanını ve etkinliğini daha da genişletti. Artık, şubemizde lokal-merkezi eğitim yapıldıktan sonra o şubemize bağlı sayısı ne olursa olsun hemen hemen tüm iş yerlerine gidiliyor, üyelerimizle yüz yüze toplantılar yapılıyor...

Toplantılarda üyelerimiz, sendikal hareketin, işkolumuzun ve işyerinin sorunlarını direkt olarak ilk elden Genel Merkez yöneticisine ve sendika uzmanlarına aktarıyor.

Şubelerimizin koşullarına ve belediyelerdeki çalışma ortamına göre kimi zaman sabah, kimi zaman öğle, kimi zaman akşam gerçekleştirilebiliyor.

 

GÜNDEM