ffa41
Ödemiş Belediyesi’nde çalışan üyelerimize Grand Belısh’te eğitim semineri verildi.

Sendikamızın İzmir Çevre Belediyeler şubesinin örgütlü olduğu Ödemiş Belediyesi’nden 42 üyemizin katıldığı eğitim semineri 23 Aralık 2012 Pazar günü yapıldı.

Seminerin açılışında sendikamızın Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan bir konuşma yaptı. Bayram Özkan, baskıyla, tehditle, zorbalıkla yandaş sendikalar yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, Belediye-İş Sendikası’nın yandaş sendikalara karşı yıllardır mücadele ettiğini söyledi. Bayram Özkan ayrıca taşeronlaşmadan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na, İş Güvencesi’nden Ulusal İstihdam Stratejisi’ne kadar birçok konuya değindi.

Bayram Özkan’ın konuşmasından sonra Belediye-İş Sendikası tanıtım filminin gösterimi yapıldı ve ardından da Tez Koop-İş Sendikası Genel Eğitim Danışmanı Volkan Yaraşır’ın dersine geçildi.

Volkan Yaraşır, öğleden önce bir ve öğleden sonra da iki saat olmak üzere üç saatlik bir ders işledi. Yaraşır, ders sırasında, çalışma hayatına sorunlara değinirken “biz” olma ve “sınıf bilinci” üzerinde durdu.

Eğitim seminerinde sendikamızın Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un katılımıyla gerçekleşen ve üyelerimizin soru, görüş ve önerilerini paylaştıkları “İşçi Kürsüsü” yapıldı.

Üyelerimizin sorularını ve görüşlerini dinleyen Genel Başkan Nihat Yurdakul, konuşmasında sık sık “Sınıf Kardeşliği” vurgusu yaptı.

Yurdakul, işçi sınıfının bir araya gelmesini ve bölünmüşlükten kurtulması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “İşçi sınıfının bölünmüşlüğüne yıllardır karşıyız. İşkolunda tek sendika, ülke çapında tek konfederasyon olması gerektiğini dün de söyledik bugün de söylüyoruz”.

Gündemde yer alan önemli konulara değinen Genel Başkan Yurdakul, işçinin emekçinin tek gayesinin çoluk çocuğunu namerde muhtaç etmemek olduğunu söyledi.

İşçi Kürsüsü’nün ardından eğitim semineri sona erdi ve üyelerimiz hem eğitim semineri hem de sendikamızın eğitim tesisi ile ilgili oldukça güzel ve gurur verici yorumlarda bulunarak tesisten ayrıldılar.

 

 

GÜNDEM