ffa1
Niğde Şube İşyeri toplantıları

Sen­di­kal eği­ti­min ve ya­şam­sal de­re­ce de önem­li ol­du­ğu­nu çok iyi bi­len Sen­di­ka­mız Be­le­di­ye-İş; üye­le­ri­mi­zin bil­gi­si­ni ar­tı­ran, da­ya­nış­ma, kay­naş­ma ve bir­lik duy­gu­la­rı­mı­zı da­ha da pe­kiş­ti­ren eği­tim­le­ri taba­na ya­ya­rak hız­la de­vam et­ti­ri­yor...

 

Bir diğer nokta ise, gerek fiziksel gerekse ekonomik zorluklar nedeniyle tüm üyeye eğitim vermenin zorluğunu bilen sendikamız işyeri toplantıları ile Genel Merkez Yöneticileri ve Uzmanlarımızla üyeleri buluşturma amacıyla işyeri gezi ve toplantılarına da ağırlık vermiştir.

 

Bu amaçla sendikamız, Giresun Şubemizde merkezi eğitim ve iş yeri toplantılarını gerçekleştirmiş, üyelerimizin sıkıntılarını yerinde gözlemleyerek çözülebilecek sorunlara yerinde müdahale etmiş, çözmediği sorunları ise çözmeye çalışmak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulumuza taşımıştır.

 

Aşağıda 09 Şubat–11 Şubat 2009 tarihleri arasında sendikamız Niğde Şubesi işyerinde yapılan işyeri gezileri hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

 

İşyeri gezi ve toplantılarında ise Niğde merkezde Fen işleri, İtfaiye, Temizlik işleri, Ana atölye, mezarlıklar müdürlüğü ve şube binamızda tekniker ve mühendislerle yapılan toplantı dâhil 6 ayrı birimde toplantı gerçekleştirilmiştir.

Çevre belediyelerde ise, Edikli, Çavdarlı, Çamardı, İçmeli, Hacıbeyli, Bahçeli, Zengen, Kızılca, Ulukışla/Altunhisar olmak üzere 9 çevre belediyede toplantı gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında Bor Belediyesinde ise Fen işleri Atölye ve genel toplantı olmak üzere üç toplantı gerçekleştirilmiştir.

Oluşturulan takvim doğrultusunda yapılan toplantılar, kimi zaman sabah, kimi zaman öğle, kimi zaman akşamüstü yapılmıştır. Yaptığımız toplantı ve yüz yüze görüşmelerde üyelerimize; sendikamızın geldiği nokta, çalışmaları, hedefleri, anlatılmış; üyelerimiz de her türlü memnuniyetini, eleştirisini ve sorunlarını bizlerle paylaşmıştır.

 

Niğde Merkez Fen İşleri 10 Şubat 2009

Üyelerimizle yapılan görüşmelerde başta kadro sorunu olmak üzere, banka promosyonu, KEY, yıllık 270 saati aşan sürelerde çalışma ve alacaklar konularında sorular sordular, bizlerde düşüncelerimizi üyelerimizle paylaştık.

Üyelerimiz, yılda 270 saati aşan fazla mesai konusunda idarenin 270 saati aşan süreleri aşmayan üyelerimize yazıldığını belirttiler. Bunun yanlışlığını belirterek Yargıtay kararını hatırlattık. 

Niğde Merkez İtfaiye 10 Şubat 2009

Fen işlerindeki toplantının ardından 8:30’da Niğde itfaiyesinde yapılan toplantıya 10 kişi katıldı.

KEY’in ödenmediği belediyenin KEY paralarını yatırmadığı gündeme geldi katılımcılara konu hakkında bilgi verildi. Banka promosyonları ve itfaiyede çalışan arkadaşlarımız itibari hizmet konusunda bilgilendirildi.

 

Niğde Merkez Temizlik İşleri Müd. 10 Şubat 2009

Temizlik işleri müdürlüğünde yapılan toplantıya toplam 50 işçi katıldı. Kıdem tazminatı, çalışma hayatının temel sorunları, banka promosyonları, KEY ve şirket örgütlenmelerine sendikamızın bakışını toplantıda üyelerimize aktardık.

Niğde Merkez Ana Atölye 10 Şubat 2009

Atölyede 55 işçinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda üyelerimize en temel güvencelerin birlik ve beraberliklerinden geçtiğini bir kez daha belirttik. Toplantıya katılan şirket işçilerinin sorusu üzerine şirketlerde örgütlenme konusunda sendikamızın görüşlerini aktardık.

Edekli Belediyesi 10 Şubat 2009

Toplam 42 üyemiz var ancak üyelerimiz dağınık vaziyette çalıştıkları için 5-6 üyemizle görüştük. Çalışma hayatının temel sorunları ve çözüm yolları hakkında bilgi verdik.

Çavdarlı Belediyesi 10 Şubat 2009

Çavdarlı belediyesinde 8 üyemiz var. 5 üyemizin katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik.

 

 

Çamardı Belediyesi 10 Şubat 2009

12 kişinin çalıştığı belediyede toplantıya 6 üyemiz katıldı.

İşçi arkadaşlarımız birbirlerine çok tutkun. Birlik beraberliğin önemine dikkat çekilen toplantıda ayrıca KEY hakkında bilgi verdik.

 

İçmeli Belediyesi 10 Şubat 2009

12 üyemiz var. Toplantıya 8 üyemiz katıldı. Çalışma hayatının temel sorunları ve çözüm yolları hakkında bilgi verdik. Üyelerimiz genel merkez yöneticilerimizin ve uzmanlarımızın büyük küçük işyeri ayrımı yapmadan işyerlerine gelmelerinden çok mutlu olduklarını özellikle belirttiler.

 

Hacıbeyli Belediyesi 10 Şubat 2009

4 üyemizin olduğu belediyede bir sohbet toplantısı yaparak gerekli bilgilendirmede bulunduk.

 

Niğde Belediyesi Mezarlıklar Müd. 10 Şubat 2009

Toplantıya 8 üyemiz katıldı. Üyelerimize promosyon alacaklar, KEY ve tasarruf teşvikler konusunda üyelerimiz bilgilendirildi.

Özellikle temel olanın üyelerimizin birlik ve beraberliği olduğu bir kez daha belirtildi.

 

Bor Belediyesi Fen İşleri 11 Şubat 2009

 

Bor Belediyesi Fen işlerinde yapılan toplantıya 40 üyemiz katıldı.

Üyelerimizle yapılan toplantıda genel bir bilgilendirme yapıldı. Sabah mesai öncesi yapılan toplantıda üyelerimizin talebi ile akşam bir toplantı daha yapma kararı alındı.Üyelerimiz sendikamızın bu açık tavrından memnun olduklarını belirterek akşam 16:00 daha geniş katılımla bir toplantı daha yapma kararı aldık.

Bor Belediyesi Atölye 11 Şubat 2009

Fen işlerinde yapılan toplantıya 10 üyemiz katıldı. Onlara da akşam yapacağımız toplantı hakkında bilgi verdik ve toplantıya en geniş katılımın sağlanmasını istedik.

 

Bahçeli Belediyesi 11 Şubat 2009

Bahçelide toplantıya 22 üyemiz katıldı. Toplantıda Key, tasarruf teşvik ve promosyonlar konusunda üyelerimize bilgi verdik. Bu toplantıda da sendikaların en önemli gücünün üyelerimizin birlik ve beraberliği olduğu bir kez daha belirtildi.

Zengen Belediyesi 11 Şubat 2009

Toplantıya 4 üyemiz katıldı. KEY, promosyon Tasarruf teşvikler başta olmak üzere temel konularda bilgi verildi. Yapılan toplantı sonrası Genel-İş’e üye iki arkadaşımız genel-İş’ten istifa edip sendikamıza üye oldu.

Kızılca Belediyesi 11 Şubat 2009

Toplantıya 4 arkadaşımız katıldı. Üyelerimize KEY, İzinler, sözleşmeden doğan haklar konusunda ve genel konularda yaptığımız bilgilendirmeler sonunda toplantımız tamamlandı.

 

Altunhisar/Ulukışla Belediyesi 11 Şubat 2009

5 üyemizin olduğu belediyede toplantıya 4 üyemiz katıldı.

Özellikle üyelerimiz seçim sonrası işten atılırsa ne yapabileceklerini soruyorlar. Birlik ve beraberliklerinin en önemli güçleri olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlattık. Altunhisar’da da üyelerimiz genel merkez yöneticimizin şubemizin ve uzmanlarımızın büyük küçük işyeri ayrımı yapmadan işyerlerine gelmelerinden çok mutlu olduklarını özellikle belirttiler.

 

Bor Belediyesinde Genel Toplantı 11 Şubat 2009

70 üyemizin katılımı ile gerçekleşen toplantı, bir kez daha Genel Merkezimizin ve şubemizin hem TİS sürecinin hem de seçim sonrası sürecin takipçisi olacağını belirttik. Toplantı çıkışında üyelerimiz genel memnuniyetleri bildirdiler. Sorun çözülmemiş olsa bile Genel Merkezimizin aynı gün biri sabah diğeri akşam olmak üzere iki toplantı yapması ve hemen ardından Belediye başkanı ile bir görüşme yapılmasının kendilerini memnun ettiğini bir kez daha belirttiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM