ffa41
Manisa Şube eğitim semineri yapıldı.

Sendikamız Manisa şube üyelerimizin katıldığı eğitim semineri, 6-9 Mart 2016 tarihlerinde sendikamızın Eğitim ve Dinlenme Tesisi Grand Belish’te yapıldı.

Eğitim, 7 Mart 2016 Salı günü sendikamızın Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan’ın yaptığı konuşmayla başladı. Bayram Özkan, sendikamızın eğitim faaliyetlerinden emekçilerinin sorunlarına, özel istihdam kölelik bürolarından, yandaş sendikalara ve Kıdem Tazminatı’na kadar birçok konuya değindi. Özkan, ülkemizde giderek yaygınlaşan iş cinayetlerinin; yoğun sömürüye dayanan ucuz, güven­cesiz, örgütsüz ve kuralsız çalışmaların bir sonucu olduğunu, iş cinayetlerin­den birinci derece sorumlu olan yetkililerin önlem al­mak, görevlerini yerine getirmek yerine, mazeretlerin arkasına saklandığını belirterek, bu makamlar mazeret üretme yeri değil, sorun çözme yeridir, dedi.

Bayram Özkan, konuşmasında özellikle emekçilerin gelecekleriyle oynayan, -onlara bırakın haklar kazandırmayı- ellerindeki hakları da alıp, geriye götüren, sadece adı “sendika” olan yandaş yapıların emekçi kardeşlerimizin haklarını yok eden, emek karşıtı sözleşmelerini; örnekleyerek üyelerimize anlattı.

Bayram Özkan’ın ardından sendikamızın Hukuk Başmüşaviri Av. Levent Balcı hukuki konularla ilgili anlatımlar yaptığı iki saatlik dersini gerçekleştirdi. Balcı, hukuki konular ve çalışma hayatını ilgilendiren yasal düzenlemeler ile ilgili bilgiler verdikten sonra üyelerimizden gelen soruları cevaplandırdı. Balcı, sunumunda, taşeronluk ve kıdem tazminatı ve güncel hukuksal konular üzerinde yoğun olarak durdu.

Öğleden sonraki bölümde ise sendikamızın Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Candan iki saat süren dersini yaptı. Candan, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelere ve bunların emekçi halkımız üzerindeki etkilerine değindi. Candan, vergi sisteminin adaletsizliğinden, gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisi ücretliler tarafından ödendiğini belirterek iktidarların kazanandan kazancına göre adil bir vergi almak yerine, vergi gelirlerinin ağırlıklı olarak emekçilerden alınan dolaylı vergilerden elde edildiğini ve hiçbir iktidarın bu sisteme el sürmek istemediğini belirtti.

Candan, Özel İstihdam büroları adı altındaki kölelik büroları başta olmak üzere işçi sınıfına karşı yapılan saldırıları durdurmanın ve haklarımızı geliştirmenin yolunun birlikte mücadeleden ve örgütlü olmaktan geçtiğini söyledi.

Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, Manisa Şube Başkanı Adnan Akdağ, Hukuk Başmüşaviri Av. Levent Balcı ve Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Candan’ın katılımıyla İşçi Kürsüsü gerçekleşti.  İşçi Kürsüsünde üyelerimiz sorun, görüş ve önerilerini dile getirirken yönetici ve uzmanlar üyelerimizden gelen soruları cevaplandırdılar.

İşçi kürsüsü üyelerimizin yoğun katılımının ardından sona erdi.

 

 

GÜNDEM