ffa41
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SON

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SON

Bugün 8 Mart. Dünyada kadınların yüzyıldır yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin haykırdığı gün.

Bugün, 8 Mart 1857 yılında ABD’nin New York’da konfeksiyon ve tekstil fabrikalarında çalışan 40.000 işçinin insanlık dışı çalışma koşullarına ve düşük ücrete, “8 saatlik işgünü!”,ne karşı mücadele ettiği gündür.

Bugün “Eşit işe, eşit ücret!”, “Sendikalaşma ve oy hakkı!” için mücadele ettiği gündür.

Demokrasi havarilerinin ağzına sakız ettiği, “kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık” maddesinin süs olarak durduğu,  toplumun yarısını oluşturan kadınların, Meclis'te her yedi erkeğe karşılık bir kişiyle temsil edildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Kadınların “öldürülenler ve öldürmeden tüketilenler” olarak ikiye ayrıldığı bir ülkede yaşıyoruz.

Kadını “değersizleştiren, kaypak, güvenilmez” kılan fikriyatı fukaranın, ayrımcı, cinsiyetçi söylemin egemen kılınmaya çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz.

Torba yasalarla, kadın-erkek, özel-kamu demeden “insan sömürüsünün' kuralsız ve esnek çalışmanın alternatifsiz tek model olarak dayatıldığı, uygulanmaya çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz.

Değerli dostlar, emekçi kadınlar

Bugün, 8 Mart’ta, 8 Mart’ı sıradan bir “kadınlar günü”ne indirgeyen, kadının eve hapsedip yaşamın tüm alanlarından koparmak isteyen, kadını köleleştiren, cinsiyetçi anlayışlara, kadına karşı şiddete karşı mücadeledeyiz.

Dün olduğu gibi bugün de 8 Mart’ta; eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik haksızlıkların ortadan kalkması, daha iyi yaşama ve çalışma koşulları elde edebilmek için mücadele ediyoruz.

Çünkü kadınların her alanda etkin olması, ülkemizde demokrasinin, barışın, hoşgörünün ve sevginin egemen olması demektir.

Biz emekçiler, işte bu bilinçle ve kararlılıkla, 8 Mart’ın tarihsel mücadele geleneğine ve değerlerine sahip çıkıyoruz.

 

Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, özlemini duyduğumuz geleceğin mutlu dünyasının oluşturulması çabalarında kadınların katkılarının belirleyici olacağına inanıyoruz.

 

Yaşasın Dünya Emekçi Kadınların Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü…

Yaşasın 8 Mart!..

Gelecek ellerimizdedir…

 

Belediye-İş Sendikası

 

GÜNDEM