ffa1
İzmir 1 ve 4 Nolu Şube Eğitimleri yapıldı.

 

Sendikamızın Eğitim ve Dinlenme Tesisi Grand Belish’te 2011-2012 döneminde yapılan on altıncı eğitime sendikamızın İzmir 1 ve 4 Nolu şubelerden gelen üyelerimiz katıldı.

4-7 Mart 2012 tarihlerinde yapılan eğitimde, İzmir 1 Nolu şubeden 40 ve İzmir 4 Nolu şubeden de 57 olmak üzere toplam 97 üyemiz yer aldı. Üyelerimizin 11’ini kadın üyelerimiz oluşturdu.

Eğitim, 5 Mart 2012 Pazartesi günü sendikamızın Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı.

Bayram Özkan, İş Güvencesi’nden Kıdem Tazminatı’na yandaş sendikalardan çalışma hayatındaki diğer sorunlara kadar çok sayıda konuya değindi.

Bayram Özkan’ın konuşmasının ardından sendikamızın tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Sonrasında da sendikamızın Hukuk Başmüşaviri Av. Levent Balcı,üyelerimize,  hukuki konularla ilgili bilgiler verdi. Balcı, bu bölümde, özellikle Ulusal İstihdam Stratejisi, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı, Kıdem Tazminatı, Yeni Türk Ceza Kanunu ve çalışma hayatını düzenleyen diğer normlar üzerinde durdu.

Üyelerimiz yaşadıkları hukuki sorunlar ve çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerle ilgili Av. Levent Balcı’ya çok sayıda soru sordular.

Öğleden sonraki bölümde de Tez Koop-İş Sendikası Genel Eğitim Danışmanı, Araştırmacı-Yazar Volkan Yaraşır, “Türkiye’de sendikal hareketin durumu” ile ilgili dersini işledi. Volkan Yaraşır, ders sırasında sınıf kimliğine vurgu yaptı ve birlikte hareket etmenin önemine değindi. Volkan Yaraşır ayrıca esneklik, güvencesizlik ve emek-sermaye çelişkisini de işledi.

6 Mart 2012 Salı günü ise sendikamızın Genel Başkanı Nihat Yurdakul, “İşçi Kürsüsü”  bölümünde üyelerimizle biraraya geldi.

Genel Başkan Yurdakul, üyelerimizin sorunlarını, görüş ve önerilerini dinledi, onlardan gelen soruları cevapladı.

Genel Başkan Nihat Yurdakul burada yaptığı konuşmada, sendikaların, işçilerin emekçilerin haklarını koruyup geliştirmek için kurulmuş örgütler olduğunu dile getirerek, Belediye-İş Sendikası’nın bu hedef doğrultusunda mücadele verdiğini söyledi.

Nihat Yurdakul, sendikaların, ülkenin sorunları ile ilgilenmesi gerektiğini ifade ederek, bu noktada hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yurdakul, “Ülkede tek konfederasyon, işkolunda tek sendika olmalıdır” dedi.

Nihat Yurdakul, eğitimin ve örgütlü yapının önemini de “Eğitimli ve örgütlü toplum, çağdaş ülke” sözüyle belirtti.

Taşeronlaşma, Kıdem Tazminatı ve diğer önemli konulara da değinen Genel Başkan Nihat Yurdakul, milli gelirin adaletli dağılması konusunda da “Güçlü sendikaların olduğu ülkelerde milli gelir adaletli dağılır” dedi.

Genel Başkan Nihat Yurdakul, İş Güvencesi için topyekün mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Nihat Yurdakul, “İşçi Kürsüsü” ardından, kadın üyelerimize 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla birer hediye verdi.

Üyelerimiz, eğitimin oldukça faydalı geçtiğini belirterek, sendikamızın gurur duyulacak bir tesise sahip olduğunu söylediler.

 

 

GÜNDEM