ffa41
İstanbul 1 nolu Şube ve Siirt Şube eğitim semineri yapıldı.

Sendikamız İstanbul 1 nolu Şube ve Siirt Şube üyelerimizin katıldığı eğitim semineri, 7-10 Nisan 2016 tarihlerinde sendikamızın Eğitim ve Dinlenme Tesisi Grand Belish’te yapıldı.

Eğitim, 8 Nisan 2016 Salı günü sendikamızın Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan’ın yaptığı konuşmayla başladı. Bayram Özkan, sendikamızın eğitim faaliyetlerinden emekçilerinin sorunlarına, taşeron işçilere sınavla özel sözleşmeli çalışma dayatmasına, özel istihdam kölelik bürolarından, yandaş sendikalara ve Kıdem Tazminatı’na kadar birçok konuya değindi. Özkan, ülkemizde giderek yaygınlaşan iş cinayetlerinin; yoğun sömürüye dayanan ucuz, güven­cesiz, örgütsüz ve kuralsız çalışmaların bir sonucu olduğunu, iş cinayetlerin­den birinci derece sorumlu olan yetkililerin önlem al­mak, görevlerini yerine getirmek yerine, mazeretlerin arkasına saklandığını belirterek, bu makamlar mazeret üretme yeri değil, sorun çözme yeridir, dedi.

Özkan, yaptığı konuşmada, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun taşeron işçilere ilişkin yaptığı açıklama ile Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamaların birbirinden farklı olduğunu belirtti. Özkan, Başbakan konuşmasında bir tek işçinin bile dışarıda kalmayacağını belirtmesine rağmen, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın kadronun olmadığını, taşeronda çalışan işçilerin belli şartları yerine getirirse ancak 3’er yıllık "özel sözleşmeli personel" statüsünde çalışacaklarını belirttiğini, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Özkan konuşmasını hükümete yönelik bir çağrı ile bitirdi. Özkan, taşeron işçilerin umutlarıyla, hayalleriyle ve beklentileriyle oynamayın, ayrım yapılmaksızın tüm taşeron işçileri, tüm hakları korunarak işçi statüsünde kadroya alın” dedi.

Bayram Özkan’ın ardından sendikamızın Hukuk Başmüşaviri Av. Levent Balcı hukuki konularla ilgili anlatımlar yaptığı iki saatlik dersini gerçekleştirdi. Balcı, hukuki konular ve çalışma hayatını ilgilendiren yasal düzenlemeler ile ilgili bilgiler verdikten sonra üyelerimizden gelen soruları cevaplandırdı. Balcı, sunumunda, taşeronluk ve kıdem tazminatı ve güncel hukuksal konular üzerinde yoğun olarak durdu.

Öğleden sonraki bölümde ise sendikamızın Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Candan iki saat süren dersini yaptı. Candan, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelere ve bunların emekçi halkımız üzerindeki etkilerine değindi. Candan, taşeronlara özel sözleşme ile  3 yıllık sözleşme  ve Özel İstihdam büroları adı altındaki kölelik büroları başta olmak üzere işçi sınıfına karşı yapılan saldırıları durdurmanın ve haklarımızı geliştirmenin yolunun birlikte mücadeleden ve örgütlü olmaktan geçtiğini söyledi.

Ardından, Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Ali Haydar Özcan, Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, İstanbul 1 nolu Şube Başkanı Sezai Akyürek, Siirt Şube Başkanı Halit Akınay, Hukuk Başmüşaviri Av. Levent Balcı ve Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Candan’ın katılımıyla İşçi Kürsüsü gerçekleşti.  İşçi Kürsüsünde üyelerimiz sorun, görüş ve önerilerini dile getirirken yönetici ve uzmanlar üyelerimizden gelen soruları cevaplandırdılar.

İşçi kürsüsü üyelerimizin yoğun katılımının ardından sona erdi.

 

 

 

 

GÜNDEM