ffa41
İş kazası değil iş cinayeti...

Madenlerde, inşaatlarda, fabrikalarda ve çalışma hayatının her alanında yaşanan iş cinayetlerinin başlıca sebepleri; kuralsızlıktır, taşeronlaşmadır, sendikasızlıktır, denetimsizliktir, bilimden uzak durmaktır.

 

Ülkemiz iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. İş cinayetlerine her gün canlar vermekteyiz. Geçim derdindeki emekçiler hayatlarını iş cinayetlerinde kaybetmektedir. Ruhsatsız kaçak madenler, denetimsiz örgütsüz işyerleri ve kölelik koşullarında çalışma; adeta iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır.

 

Bununla mücadelenin yolu; sendikalaşmaktan, örgütlü bir yapı oluşturmaktan, denetimden, taşeronun yasaklanmasından ve caydırıcı cezaların uygulanmasından geçmektedir.

 

Gebze’deki viyadük inşaatında meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine baş sağlığı dileriz. 

 

Belediye-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM