ffa41
İŞ, EKMEK, DEMOKRASİ ADALET İÇİN, HAYDİ, 1 MAYIS’A

İŞ, EKMEK, DEMOKRASİ ADALET İÇİN, HAYDİ, 1 MAYIS’A

 

Bugün 1 Mayıs, işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü.

Çalışma ve yaşam koşullarımızın belirgin bir şekilde zorlaştığı, en temel haklarımıza yönelik saldırı ve tehditlerin arttığı bir dönemde, biz emekçiler bir kez daha insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için, TAŞERON İŞÇİLERE AYRIMSIZ ŞARTSIZ KADRO talebiyle, “İŞ, EKMEK, DEMOKRASİ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK”  için alanlardayız.

1 Mayıs; ülkesi, milliyeti, siyasal görüşü, dini, mezhebi, mesleği, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun bütün iş­çilerin ekmek-barış-özgürlük ve demokrasi için bir­likte mücadele ettikleri gündür.

1 Mayıs, sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için, taleplerimizi haykıracağımız gündür.

1 Mayıs, tüm emekçilerin güçlerini birleştirdiği gündür.

Bugün, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günüdür.

Değerli arkadaşlar,

1 Mayıs’a işçi sınıfı ve emekçi halkımızın kazanımlarına yönelik saldırıların artarak devam ettiği, ekonomik, sosyal ve demokratik taleplerimizin, en temel haklar ve özgürlüklerimizin açıkça tehdit altında olduğu, olağanüstü yönetim rejiminin kalıcı hale getirilmeye çalışıldığı bir dönemde giriyoruz.

Örgütlenme ve grev hakkımızın önüne, yasal ve fiili duvarlar örüldüğü günleri yaşıyoruz.

Haksız işten çıkarma, sendikasızlaştırma, kıdem tazminatına fon dayatması, özelleştirmeler, esnek kuralsız ve kayıt dışı çalıştırma, vergi adaletsizliği durmadan devam ediyor.

Tüm taşeronlara ayrımsız kadro sözü verenler yüzbinlerce taşeron işçisini kapsam dışında tuttu. Bu da yetmez gibi on binlercesini, kontrol edilemeyen denetlenemeyen bir yöntemle güvenlik soruşturması, arşiv kaydı, sözlü yazılı sınav adı altında işsizliğe mahkûm etti.

Hükümet, kamuya ve belediye şirketlerine geçirilen emekçinin yasal toplu sözleşme hakkını OHAL KHK’sına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar ortadan kaldırdı.

Taşeron işçiler, üç yıl boyunca altı ayda bir yüzde 4 zamma mahkûm edildi. İktidar eşit işe eşit ücret hakkını bir kez daha yok saydı.

Kısacası, alın terimizle kazandığımız ekmeğimiz bizden çalındı.

Değerli arkadaşlar,

Yıllardır ülkemizde, üretim ekonomisi değil rant ekonomisi politikaları uygulanıyor.

Her şey, her gün zamlanıyor. Mazot, benzin, elektrik, süt, et…

Dolar, euro rekor üzerine rekor kırıyor.

Bir avuç para babası için ekonomi büyüyor.

Emekçinin ekmeği küçülüyor.

Hakkını arayan işçinin grevi yasaklanıyor. Üstelik bir marifetmiş gibi, işadamlarına OHAL sayesinde bu grevlerin yasaklandığı müjdeleniyor.

Sendikalaşan işçi işten atılıyor. Hayat pahalı, iş yok, aş yok! Borç gırtlakta.

Derelerimiz, ormanlarımız yerli yabancı bir avuç yandaş tarafından yağmalanıyor.

Taşımız, Toprağımız Satılıyor!

Buğdayı, eti dışarıdan satın alıyoruz. Fındık, tütün, üzüm, zeytin… tüm tarımımız üç beş yabancı şirkete teslim edildi.

İktidar bizim vergilerimizle kurulan cumhuriyetin kalkınma yatırımı olan şeker fabrikalarımızı teker teker satıyor. Sağlığımız çok uluslu küresel şirketlerin kazançları uğruna yok sayılıyor.

Hükümet, gü­nü kurtarmak için kamunun elinde ne varsa yok pahasına satıyor.

Devlet hastaneleri özel hastanelere dönüştürüldü.

Tüm bu olumsuzluklara karşısında; OHAL ve KHK yasakları ile bizlerden, sadece itaat edip, sessizce çalışmamızı istiyorlar. Üstelik yaptıkları marifet bir şeymiş gibi, işadamlarına övünerek, “OHAL’den rahatsız olmayın. Bakın grev yok, sıkıntı yok, problem yok” deme cüretini bile gösterebiliyorlar.

Bizler insanca bir yaşam istiyoruz...

Değerli dostlar

Bu olumsuzlukları birlikte değiştirebiliriz.

Çünkü ülkenin gerçek sahipleri bizleriz...

Çünkü biz, bu ülkenin; işçileri, esnafları, işsizleri, çiftçileri, kamu emekçileriyiz...

Çünkü biz,  halkız!

Bizler; İŞ, EKMEK, DEMOKRASİ, ADALET VE ÖZGÜRLÜK”  için ülkemizde ve dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürmesi için mücadele ediyoruz…

Değerli dostlar

Bizler; insana yakışır koşullarda çalışmak ve yaşamak istiyoruz.

Özgürlükçü, adil ve barış içinde bir dünya, bir ülke istiyoruz.

Bizler; eşitlik, demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadele ediyoruz...

Bizler insanların gündüzleri sömürülmediği, geceleri aç yatmadığı, özgür ve demokratik bir ülke istiyoruz.

Talanın yolsuzlukların yoksunlukların, adaletsizliklerin olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz

Bizler; ırk, renk ve inancı ne olursa olsun, insan olma ortak paydasına sahip herkesin bir arada özgür, adil ve barış içinde yaşadığı bir ülke istiyoruz.

Bizler "her şeyin en iyisini bilen" yöneticiler değil,

İktidar gücünün keyfi davranışlarının sınırlandırıldığı, iktidarın tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulduğu, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir hukuk devleti istiyoruz.

Bizler; İnsanların korkmadan düşündüklerini söyleyebildiği, özgürlüklerin sınırının siyasal iktidarlar tarafından çizilmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz.

Bizler; laik bir yaşamın, barışın, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenip kadınların toplum yaşamına eşit bireyler olarak katılmalarının sağlandığı, güçsüzü güçlüye, azınlığı çoğunluğa karşı koruyan bir düzende yaşamak istiyoruz.

 

GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK İÇİN;

TAŞERON İŞÇİLERİNE AYRIMSIZ KADRO İÇİN,

ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, ADALET, DEMOKRASİ VE BARIŞ İÇİN,

ALANLARDAYIZ…

ÇÖZÜMÜ BAŞKA YERDE ARAMAYALIM ÇÖZÜM BİZİZ.

ÇÖZÜM ELLERİMİZDE

YAŞASIN 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ!

YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLİĞİ!

 

 

 

GÜNDEM