ffa41
Hatay Şubesi işyeri toplantıları

Sendikamızın Eğitim ve Basın Yayın – Genel Sekreteri Bayram Özkan, Hukuk Başmüşavir Yardımcısı Av. Mutlu Çakan, Eğitim Uzmanı Mehmet Ali Candan, Örgütlenme Uzmanı Eren Tatar ve Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanı Başar İnceoğlu, 23-25 Aralık 2014 tarihlerinde Hatay Şubesi’nin örgütlü olduğu işyerlerindeki üyelerimizle toplantılar yaptılar, onların görüşlerini dinlediler ve sorularını cevapladılar.

Antakya Belediyesi Ek Bina - 23.12.2014

Üyelerimizle Kıdem Tazminatı ile işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine konuşuldu.

Antakya Belediyesi Ana Bina – 23.12.2014

Toplantıda, çalışma hayatının sorunları ve son yasal düzenlemeler konuşuldu. Üyelerimiz; sendikamız yönetici ve uzmanlarıyla görüş ve önerilerini paylaştılar ve onlara sorular sordular.

Samandağ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü – 23.12.2014

Samandağ’daki toplantıda maaşların İller Bankası’ndan yatması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca Kıdem Tazminatı, iş güvencesi, yasal düzenlemeler ve iş güvenliği de konuşuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi/HAT-SU – 24.12.2014

Toplantıda, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güvencesi yasası, esnek çalışma, Kıdem Tazminatı ve taşeronlaştırma konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü – 24.12.2014

İtfaiyecilerin yaşadıkları sorunlar ile çalışma hayatının diğer sorunları konuşuldu ve üyelerimizin soruları cevaplandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü – 24.12.2014

Kıdem Tazminatı başta olmak üzere çalışma hayatının ilgilendiren konular üzerinde duruldu.

Reyhanlı Belediyesi – 24.12.2014

Reyhanlı’daki toplantıda, çalışma hayatındaki sorunlar, Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı fona devredilsin, işverenin üzerinde büyük bir yük diyen yandaş sendikalar ile Ulusal İstihdam Stratejisi konuşuldu.

Reyhanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü – 24.12.2014

İtfaiye Müdürlüğü’ndeki toplantıda son yasal düzenlemeler konuşuldu. Üyelerimiz, görüşlerini paylaştılar ve sendikamız görevlilerine sorular sordular.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hassa İtfaiye Birimi – 24.12.2014

Kıdem Tazminatının fona devredilmesi ya da ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler ve sendikamızın bunun karşısında aldığı duruş anlatıldı. Ulusal İstihdam Stratejisi konuşuldu ve üyelerimizin soruları cevaplandırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Birimi – 25.12.2014

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konuşuldu ve gerekli tedbirlerin alınarak; iş cinayetlerinin önlenmesi gerektiği ifade edildi. Kıdem Tazminatı, esnek çalışma başta olmak üzere çalışma hayatının sorunları tartışıldı ve birlikte daha güçlü ve örgütlü bir mücadele için, ülke genelinde tek konfederasyon işkolunda tek sendika olması gerektiği anlatıldı.

Erzin Belediyesi – 25.12.2014

Hatay’ın büyükşehir olmasından sonra oluşan durum, sıkıntılar ve yaşananlar üzerinde duruldu, işçi sağlığı ve iş güvenliği, Özel İstihdam Büroları ve Kıdem Tazminatı başta olmak üzere çalışma hayatının sorunları konuşuldu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İtfaiye Birimi – 25.12.2014

Toplantıda, çalışma hayatının sorunları ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve üyelerimizin soruları cevaplandırıldı.

 

 

 

GÜNDEM