ffa41
Güvencesiz Çalışma Semineri Adana’da yapıldı

Sendikamız Belediye-İş, üyesi olduğu Uluslararası Kamu Sendikaları Federasyonu (Public Services International – PSI) ve PSI’a üye diğer Türkiye sendikaları ile birlikte  yürütülen “Kamuda Güvencesiz Çalışma” projesinin etkinlikleri çerçevesinde 23 Ekim 2013 Çarşamba günü Adana’da “Güvencesiz Çalışma” semineri düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen seminere katılım oldukça yoğun oldu. Seminere, büyük çoğunluğunu taşeron işçilerinin oluşturduğu 500 işçi arkadaşımız katıldı. Seminerde ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve  belediye bürokratlarının yanı sıra  Tez Koop-İş, Tek Gıda-İş, Yol-İş, Demiryol-İş ve Tarım-İş sendikalarından da katılım oldu.

Seminerin başlangıcında bir konuşma yapan sendikamız Eğitim ve Basın-Yayın Genel Sekreteri Bayram Özkan, PSI ile birlikte yürütülen proje ile bilgilendirmede bulunduktan sonra çalışma yaşamının sorunları üzerine değerlendirmeler yaptı.

Özkan, Kıdem Tazminatı’nın Belediye-İş Sendikası’nın kırmızı çizgisi olduğunu ve Kıdem Tazminatı’nın yok edilmesine yönelik her türlü çalışmanın karşısında olacaklarını ifade etti. Özkan, son Türk-İş Genel Kurulu’nda da Sendikal Güç Birliği Platformu’nun çabalarıyla, Kıdem Tazminatı’na yönelik saldırıların genel grev sebebi sayılacağı yönünde karar alındığını sözlerine ekledi.

Özkan, hayata geçirilmek istenen düzenlemeler ile birlikte çalışma hayatının tamamen güvencesizleştirilmeye, esnekleştirilmeye ve kuralsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, emekçilerin kölelik düzeninde çalışmaya zorlandığını söyledi. Bayram Özkan, kölelik düzeninden kurtulmanın yolunun birlikte mücadele etmekten ve örgütlü olmaktan geçtiğini savundu.

Bayram Özkan’ın konuşmasının ardından Tez Koop-İş Sendikası Genel Eğitim Danışmanı Volkan Yaraşır, güvencesizlik ve taşeronlaştırma konularının üzerinde durduğu dersini işledi. Yaraşır, güvencesizlik, esnekleştirme ve taşeronlaştırma politikalarının küresel bir projenin ürünü olduğunu ve dünyanın her yerinde uygulanmaya çalışılan bu projenin Türkiye’de de ucuz iş gücü ve güvencesiz çalışma şartlarını getirmeyi amaçladığını söyledi.

Yaraşır da güvencesizliğe karşı tüm emekçilerin birlikte hareket etmesi ve örgütlenmesi gerektiğini belirtti.

Emekçi arkadaşlarımız sık sık soru ve görüşleriyle derse oldukça olumlu bir yön verdiler ve çok değerli katkılar sundular.

 

 

GÜNDEM