ffa41
Güç Birliğinden Asgari Ücret Açıklaması: Açlık Ücreti Dayatması Kabul Edilemez

Asgari ücret, “Bir işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanmaktadır. Oysa günümüzde bu ücret gerçekten bir işçinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyde değil.

 

Ülkemizde, asgari ücret net 739 lira olarak uygulanmaktadır. Yani, açlık sınırının 958 TL, yoksulluk sınırının 3 bin TL. olduğu ülkemizde asgari ücret 740 TL’dir. Asgari ücret, işçi ve emekçilerin bırakın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayı karnını bile doyurmaya yetmemektedir.

 

İŞÇİYE YÜZDE 3,  ELEKTRİĞE YÜZDE 32

 

2013 yılının asgari ücret miktarını belirlemek için bir süredir yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında Hükümet, yüzde 3 oranında zam öneriyor. İşveren kesimi ise yüzde 3’ü bile fazla buluyor. Buna göre, 2013 yılında Ocak ve Temmuz aylarında asgari ücretin yüzde 3 artırılması planlanıyor. Komisyon 20 Aralık’ta 3. kez bir araya gelip karar verecek.

 

Asgari ücrete yüzde 3 oranında zam öngören AKP Hükümeti, 2013 bütçesinde, eğitim harcamalarına yüzde 8, sağlığa yüzde 2, savaş harcamalarına ise yüzde 50 oranında pay ayırmaktadır. Bütçenin yarısını savaşa ayıran Hükümet, işçi ve emekçilere ise açlık sınırının altında bir asgari ücreti reva görüyor. İşçilerin insanca yaşaması için gerekli olan ihtiyaçlarını bir yük olarak görüyor.

Son bir yılda doğalgaza yüzde  48,  elektriğe yüzde 32 oranında zam yapan AKP hükümeti, asgari ücrete yüzde 3 zam öneriyor. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarından hız kesmeyen ve komşu ülkelerle olan ilişkilerde ABD ve İsrail’in çıkarlarına hizmet eden AKP hükümeti, Suriye ile tırmandırılan gerginlik politikasının faturasını da işçilerin ve emekçilerin sırtına yıkmak istiyor.

 

ASGARİ ÜCRET  DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN İHTİYACINA GÖRE DÜZENLENMELİ

 

İşçi-işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun, çalışmalarını bağımsız, bilimsel, objektif ve güvenilir verilere dayanarak yapması gerekmektedir. Ancak,  bu güne kadar bu kıstasların hiçbirine uymadan belirlenen asgari ücret miktarları,  değil yoksulluk, açlık sınırlarının dahi altında kalmıştır. Asgari ücret görüşmelerinde bütünüyle işveren kesiminin çıkarlarını gözeten hükümet, işçiye tamamen sırt çevirmiştir. Tam bir uyum ve işbirliği içinde hareket eden hükümet ve işveren tarafı, işçilerin hiçbir talebini karşılamamıştır. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ise temsil ettiği işçi sınıfının gücünü göz ardı ederek, ağırlığını hiçbir zaman ortaya koymamıştır. TÜRK-İŞ masada milyonları temsil ettiğini unutmuştur.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin temel ihtiyaçlarının ve yaşam koşullarının gözetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yine, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan “Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık onuruna uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma araçlarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücret hakkı vardır” ifadesi, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak asgari ücretin niteliğini ifade etmektedir. Oysa ülkemizde asgari ücret, daima IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası sermaye kuruluşlarının yada yerel işveren kuruluşlarının emekçileri açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden direktifleri çerçevesinde uygulanmaktadır.

 

Aileleriyle birlikte 40 milyonu bulan işçilerin sefalet ücretine mahkûm edilmesi kabul edilemez.

 

2013 yılı için belirlenecek asgari ücret, açlık sınırının üzerinde, bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli düzeyde olmalıdır.

 

· Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı işçilerin ağırlığı artırılarak genişletilmeli, görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmelidir.

·   Asgari ücret net olarak belirlenmelidir.

·   Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır.

.  Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte insanca yaşayabilecekleri bir ücret olmalıdır.

 

SGBP Dönem Sözcüsü

TÜMTİS Genel Başkanı

Kenan Öztürk

 

 

BASIN-İŞ, BELEDİYE-İŞ, DERİ-İŞ, HAVA-İŞ, KRİSTAL-İŞ, PETROL-İŞ, TEK GIDA-İŞ, TEZ KOOP-İŞ, TÜMTİS, TGS

 

 

 

 

GÜNDEM