ffa41
Grev yasağına karşı sınıf dayanışması!

Hava işkolunda getirilen grev yasağı ve işten atma saldırısına karşı başlattıkları direnişlerinin 12. gününde Hava-İş Sendikası üyesi havayolu işçileriyle sınıf dayanışması büyüdü.

İstanbul Atatürk Havalimanı 9 Haziran günü sendikalar ve demokratik kitle örgütleri İstanbul Taksim'deki THY bilet ofisleri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

 

Kitlesel yürüyüş

Sendikal Güç Birliği Platformu bileşeni sendikalar SGBP pankartı arkasında sıralanarak direniş alanına kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Güç Birliği bileşeni Türk-İş'e bağlı sendikalardan TÜMTİS'in kitlesel ve coşkulu katılımının dikkat çektiği yürüyüşte Hava-İş, Petrol-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Tek Gıda-İş, Tez-Koop-İş, TGS, Kristal-İş'in üyeleri ve yöneticileri katıldılar. T. Harb-İş, Deri-İş üyesi Kampana direnişçileri, Tekstil Sen ve ATİC'in de yer aldığı dayanışma yürüyüşünde “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “THY şaşırma sabrımızı taşırma!”, “Atılan işçiler geri alınsın!”, “İşçiye uzanan eller kırılır!”, “Grev haktır yasaklanamaz!” ve "Sermaye şaşırma sabrımızı taşırma!” sloganları atıldı.

En önde sendika başkanlarının yürüdüğü yürüyüşte “Hava yollarında grev yasağı kaldırılsın! İşten çıkarılanlar geri alınsın” pankartı taşınırken coşkulu sloganlar havalimanında yankılandı. Direniş alanına gelinmesinin ardından TKP üyeleri de destekçi kitle arasına katıldı.

 

Öztürk: Boyun eğmeyeceğiz!

Direniş alanında ilk olarak Sendikal Güç Birliği Platformu Dönem Sözcüsü ve TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk söz aldı. Grev yasağını meclisten geçiren AKP iktidarının emek düşmanı yüzünü gösterdiğini ifade eden Öztürk, grev yasağının kaldırılması ve atılan işçilerin geri alınması için Türkiye'nin her yerinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Grev yasağının ardından sırada kıdem tazminatı, kiralık işçi büroları gibi saldırıların bulunduğuna dikkat çeken Sendikal Güç Birliği Platformu sözcüsü, saldırılara boyun eğmeyeceklerini dile getirdi. Öztürk konuşmasını, grev yasağına karşı Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu'nun 154 ülkede eylemler yapmaya hazırlandığını belirterek sona erdirdi.

 

Ayçin: Ya adam olursunuz ya da adam ederiz

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin ise, 29 Mayıs'taki eylemleriyle en demokratik ve meşru tepkilerini dile getirdiklerini belirtti. Kamu emekçilerine verilmeyen grevli toplu sözleşme hakkının bu kez kendi ellerinden alındığını söyleyen Ayçin, havalimanındaki direnişlerinin işten atılan havayolu çalışanları işe geri alınana kadar süreceğini belirtti. THY yönetimi ve hükümetin açıklamalarına da yanıt veren Ayçin, çalışanlar üzerindeki baskıların devam ettiğini söyledi.

Son olarak; Pekin, Seul ve Washington'a sefer yapan uçaklardaki Hava-İş üyelerinin gittikleri ülkelerde cep telefonlarına gönderilen mesajlarla iş akitlerinin bildirimsiz olarak fesh edildiği bilgisini veren Ayçin, THY yönetiminin baskılarını teşhir etti.

“Ölmek var dönmek yok!” sloganlarının atıldığı konuşmanın ardından direniş alanında halaylar çekilerek havayolu çalışanlarıyla sohbetler gerçekleştirildi.

Adana'da eylem

Sendikal Güç Birliği Platformu bileşeni sendikaların Adana şubeleri, Türk Havayolları'nda hava işkolunda grev yasağını ve THY'deki işten atmaları Adana Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylemle protesto etti.

“Grev haktır yasaklanamaz! Atılan işçiler geri alınsın” pankartının açıldığı eylemde basın açıklamasını TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin okudu.

Grevin sendikal örgütlenme hakkının ayrılmaz ve meşru bir parçası olduğunu vurgulayan Çekin, grev hakkını yasaklamanın sendikal örgütlenme hakkını yasaklamak anlamına geldiğini ifade etti. Çekin, tüm sendikalar, konfederasyonlar ve emek örgütlerine ortak mücadele çağrısı yaptı.

Bursa'da dayanışma eylemi

Bursa'da sendikalar, meslek örgütleri ile ilerici ve devrimci kurumlar bugün gerçekleştirdikleri eylemle grev yasağına tepki göstererek işten atılan Hava-İş üyesi THY işçileriyle dayanışma içinde olduklarını dile getirdiler. Kent Meydanı'nda yapılan eylem Sendikal Güç Birliği Platformu, KESK Bursa Şubeler Platformu, DİSK ve TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından örgütlendi. Eyleme ilerici ve devrimci kurumlar da destek verdi.

TÜMTİS üyesi işçilerin ana gövdesini oluşturduğu eylemde Birleşik Metal üyeleri de kitlesel bir katılım sağladı. Bunun yanısıra Yol-İş Bursa 1 Nolu Şube de eyleme destek verdi.

Eylemde “Hava-İş Sendikası'nın grev hakkının kaldırılmasına, THY'nin 305 işçiyi işten atmasına, kıdem tazminatı hakkının gasp edilmesine, esnek çalışma dayatmasına hayır / Sendikal Güçbirliği Platformu” pankartıyla birlikte, KESK Bursa Şubeler Platformu ve TÜMTİS pankartları da açıldı.

Sloganlarla başlayan eylemde basın açıklamasını TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdemir Aslan okudu.

Aslan havacılık işkolunda grev yasağı getirilmesi ve meşru-demokratik protesto haklarını kullandıkları için THY işçilerinin işten atılmasını, sendikal haklara yöneltilmiş ağır bir saldırı ve hükümetin işverenden yana toplu sözleşmelere açık bir müdahalesi olarak gördüklerini belirtti. Bunun bir tehdit olduğunu vurgulayarak, hükümetin bu kararıyla bundan sonra TİS görüşmelerine müdahale edeceğinin, işçi sınıfına ve sendikalara diz çöktürmek istediğinin işaretlerini verdiğini ifade etti.

Bu yasakla hükümetin UİS kapsamındaki bölgesel asgari ücret, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi verme, kıdem hakkını gasp etme gibi tasarılarını hayata geçirmek istediği sözlerine ekleyerek buna izin vermeyeceklerini belirtti.

Mücadele kararlılığının vurgulanmasıyla sona eren açıklamanın ardından Aslan bu eylem için Türk-İş bünyesindeki bütün sendikalara çağrı yapıldığını fakat Sendikal Güç Birliği Platformu 'nun dışındakilerin eyleme katılmadıklarını ifade etti.

Eylemde “Hava-İş işçisi yalnız değildir!”, “Sözleşme-sendika-grev hakkımız gaspedilemez!”, “Hükümet şaşırma sabrımızı taşırma!”, “İşçi memur ele ele genel greve!” sloganları atıldı.

 

Havayolu işçilerine İzmir'den destek

Grev haklarına sahip çıktıkları için işten atılan 305 Türk Hava Yolları işçisine İzmir'deki sendikalardan destek geldi. Sendikal Güç Birliği Platformu İzmir bileşenleri tarafından örgütlenen eylem saat 12.00'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılmasıyla başladı. Eyleme TÜMTİS, Belediye-İş İzmir şubeleri, Direnişçi Billur Tuz ve Savranoğlu işçileri kitlesel olarak katıldılar. Ayrıca KESK, Sosyal-İş, Sendikacı-Yazar Hacay Yılmaz, işten atılan ve Buca'da Caroline Koç'un evinin önünde tazminat hakları için direnişte olan İzmir Basma İşçileri eyleme katılarak destek verdiler. Aralarında Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nun da bulunduğu devrimci ve ilerici kurumlar da eyeleme katılım sağladılar.

Eylemde en önde “Grev haktır yasaklanamaz- Sendikal Güç Birliği Bileşenleri” ve 10 sendikanın isminin yazılı olduğu pankart taşındı. “Atılan işçiler geri alınsın-Sendikal Güç Birliği Bileşenleri”, “Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri”, “Grev haktır yasaklanamaz-KESK İzmir Şubeler Platformu” pankartları açıldı.

Kitlenin toplanmasının ardından yürüyüşe geçildi. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş tek şeridin trafiğe kapatılmasıyla devam etti. Yürüyüş boyunca alkış, ıslık ve sloganlar hiç susmadı. Eylem İzmir Gümrük'te bulunan merkezi önüne gelinmesiyle son buldu. THY ofisi önüne geldikten sonra burada konuşmalar yapıldı. İlk sözü Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Gürsel Köse aldı. Köse tüm katılımcıları selamladıktan sonra Hava-İş sendikası adına hazırlanan basın açıklamasını Hava-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Serkan Mutlu okudu. Basın açıklamasında toplu sözleşme sürecinden grev başlangıcına kadar toplam süreç aktarıldıktan sonra, hükümetin grev yasağına karşı yapılan eylem aktarıldı. Hukuki ve eylemsel süreçlerin işe iadeler gerçekleşinceye ve grev hakına dönük saldırılar geri çekilene dek süreceği vurgulandı.

Konuşmaların ardından Sendikal Güç Birliği Platformu İzmir Bileşenleri adına hazırlanan basın açıklamasını TÜMTİS İzmir Şube Başkanı Şükrü Günseli okudu. Basın açıklamasında bugün İstanbul, Adana, Ankara, Gaziantep, Antalya, Bursa, Mersin'de havayolu çalışanlarına destek eylemleri yapıldığı belirtildi.

Ortak mücadele çağrısının yapıldığı açıklamanın ardından katılımcı kurumların isimleri sayılarak tüm katılımcılara teşekkür edildi. Eylemden sonra Hava-İş Sendikası İzmir Şube başkanı Serkan Mutlu, İstanbul Atatürk Hava Limanı'ndaki direniş alanına gitmek için yola çıktı.

Eylemde sık sık “Grev haktır yasaklanamaz”, “Atılan işçiler geri alınsın”, “İşçiye uzanan elleri kıracağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Asla yalnız yürümeyeceksin!”, “Zam zulüm işkence işte AKP!”, “Asla yalnız yürümeyeceksin!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Kahrolsun işçi düşmanları!”, “Hava işçisi yalnız değildir!”, “Hükümet yasanı al başına çal”, “Savranoğlu işçisi yalnız değildir”,  sloganları atıldı.

 

 

GÜNDEM