ffa1
Geçici hizmet sözleşmesi nedir? Hayatımızda ne değiştirecek?

Hükümet ve sermaye İş Kanunu’nu değiştirmek istiyor. Geçici hizmet sözleşmeleriyle çalışmayı kural, daimi kadroda çalışmayı istisna haline getiriyor. Neden mi? SGBP bu sorulara açıklık getiriyor...

 

"Hükümet ve sermaye İş Kanunu’nu değiştirmek istiyor. Geçici hizmet sözleşmeleriyle çalışmayı kural, daimi kadroda çalışmayı istisna haline getiriyor. Neden mi?

ÇÜNKÜ: İş Kanunu, eğer işin özelliği gerektirmiyorsa işçilerin (geçici)

sözleşmelerle belirli süreli sözleşmelerle çalıştırılmasını yasaklıyor.

 ÇÜNKÜ: İş Kanunu, işçilerin kesintisiz, daimi (sürekli) çalışmasını garanti

altına alıyor. Belirsiz süreli, yani daimi kadroda çalışmayı esas tutuyor.

 ÇÜNKÜ: İş Kanunu daimi (sürekli) işçiler işveren tarafından işten çıkarılırsa,

ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ödenmesini emrediyor.

 ÇÜNKÜ: İş Kanunu, daimi (sürekli) çalışan işçilere iş güvencesi hakkı veriyor.

 ÇÜNKÜ: İş Kanunu, daimi (sürekli) çalışan işçilere haksız işten çıkarmalarda

işe iade davası açma hakkı tanıyor.

 Hükümet ve sermaye sana bu hakları fazla görüyor.

Belirsiz süreli çalışmanın ücretini yükselttiğini düşünüyor.

Ücretini düşürerek maliyetini azaltmaya çalışıyor.

Maliyetini yükselten başka kalemler yerine, senin emeğinin

değerini ucuzlatarak ayakta kalmak istiyor.

Bunu için İş Kanunu’nu değiştirmek istiyor.

VE BİZ BUNA HAYIR DİYORUZ.

Geçici iş ilişkisine hayır diyoruz!

Belirli süreli sözleşmelerle çalıştırmanın

kural olmasına

HAYIR DİYORUZ.

İŞÇİ KARDEŞİM! EMEKÇİ KARDEŞİM!

SEN DE BU DEĞİŞİKLİĞE

HAYIR DE!

ÇÜNKÜ BU DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞİRSE;

İşin, işverenin iki dudağı arasında olacak.

Sürekli ve güvenceli bir iş hayal olacak.

İşe alınırken geçici olacaksın, çalıştığın sürece geçici kalacaksın

İşveren istemediği sürece daimi bir kadroya geçemeyeceksin.

İşinin süresini işveren belirleyecek. İşveren isterse sözleşmeni yenileyecek,

istemezse yenilemeyecek. Hep işverene mahkum kalacaksın.

Hizmet sözleşmenin süresi bittiğinde işten çıkarılırsan, neden diye soramayacaksın.

Artık haksız işten çıkarıldım, geçerli neden olmadan çıkarıldım diye hakkını

arayamayacaksın. Çünkü geçici (belirli süreli) hizmet sözleşmelerinde bu hak yok.

Artık ihbar tazminatı alamayacaksın. Artık kıdem tazminatı alamayacaksın.

Dava açma hakkın bile olmayacak.

İşim var diye kendini güvende hissedemiyeceksin. Çocukların için, hayatın için

geleceğini planlayamayacaksın. Çünkü sözleşme süresinin sonunda bir işin olup

olmayacağını asla bilemeyeceksin.

İş güvencesi hakkın olmayacak. İşe iade davası açamayacaksın.

Emeklilik hakların uzayacak. Çalışma süren yetersizse sağlık sigortasından bile

yararlanamayacaksın.

 

Bütün bunlara razı mısın? Razı değilsen;

Şimdi sıra sende işçi kardeşim!

İster mavi yaka, ister beyaz yaka ol!

İster eğitimli ol! İster eğitimsiz ol.!

İster yönetici, ister vasıfsız işçi ol!

İster sendikalı, ister sendikasız ol!

Tehlike hepimiz için aynı.

Tepkini göster, İş Kanunu değişikliğine karşı çık!

 

ÇALIŞMA HAKKINA, GÜVENCELİ İŞ HAKKINA, GELECEĞİNE SAHİP ÇIK!

ŞİMDİ BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI. ŞİMDİ MÜCADELE ZAMANI!

SENDİKAL GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU"

Sendikal Güç Birliği Platformu

 

 

GÜNDEM