ffa1
Duyurular

BELEDİYE – İŞ

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası

GENEL KURUL İLANI

Sendikamızın 10.Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 15 Kasım 2014 Cumartesi günü, saat 10.00’da, DSİ - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü -Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No.16 Çankaya/ANKARA adresinde toplanacak ve 16 Kasım 2014 Pazar günü sona erecektir.

Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı yine aynı adreste, 22 Kasım 2014 Cumartesi günü, saat 10.00’da yapılacaktır.

Tüm delege ve ilgililere duyurulur.

BELEDİYE İŞ SENDİKASI

GENEL YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM                   

1.      Yoklama ve açılış.

2.      Genel Başkanın açılış konuşması.

3.      Divan seçimi.

4.      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

5.      Konukların tanıtımı ve konuşmaları.

6.      Komisyonların seçimi.

a)      Tüzük Komisyonu.

b)      Tahmini Bütçe Komisyonu.

c)      Hesap Tetkik (İnceleme) Komisyonu.

d)      Mevzuat ve Öneriler Komisyonu.

7.      Raporların müzakeresi.

a)      Yönetim Kurulu.

b)      Denetim Kurulu.

c)      Disiplin Kurulu.

8.      Komisyon raporlarının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

9.      Genel Yönetim Kurulu'nun eleştirilere cevabı.

10.  Kurulların aklanması.

11.  Seçimler.

a)      Genel Yönetim Kurulu ve yedekleri.

b)      Genel Denetim Kurulu ve yedekleri.

c)      Genel Disiplin Kurulu ve yedekleri.

d)      Türk-İş Delegeleri.

12.  Öneriler ve kapanış.

 

GÜNDEM