ffa1
Dünya Sendikal Hareketi Dosyası 2

KİTABIN TAMAMINA EK DOSYAYI İNDİREREK ULAŞABİLİRSİNİZ...

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sendikal hareketten söz edilirken, bazen “kriz” bazen başka kavramlar eşliğinde esas olarak bir gerileme döneminden bahsedilmekte. Herkes hemfikir ki sendikaların “Altın Çağı” olarak tanımlanan, büyük ve güçlü sendikaların varlığı ve pratiği ile şekillenen dönem geride kaldı. Sendikaların güç, üye ve prestij kaybettiği, sendikaların ve sendikacılığın yaslandığı dayanışma, eşitlik, adalet gibi kavramların örselendiği bir “ara dönem” yaşanıyor. İktisadi, sosyal, siyasal bir dizi faktörün etkisi altında yaşanan bu dönemde, sendikaların mücadele gücünü ve etkisini yitirmesi, işlevlerinden uzaklaşması, varlığının da sorgulanmasına yol açıyor. Ülkeden ülkeye bazı farklılıklar gösterse de durum dünyanın çeşitli coğrafyalarında aşağı yukarı aynı.
 
Tablo böyle olunca bu ara dönemden çıkış arayışları sendikaların bugünü ve geleceği açısından hayatiyet kazanmış durumda. Basın-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Tek Gıda-İş, Tez Koop-İş ve TÜMTİS sendikaları tarafından oluşturulan Sendikal Güç Birliği Platformu böyle bir arayışın parçası olarak gündeme geldi. “Ne yapmalıyız?”, “Nasıl bir yol izlemeliyiz?” vb sorulara yanıt ararken temel amacımız, demokratik iradenin, özgürlükçü bir tartışmanın biçimlendirdiği eylem ve mücadele çizgisi ortaya koymaktır. Bu amacı gerçekleştirmeye çalışırken ulusal kaynakların ve deneyimlerin yanı sıra uluslararası planda üretilmiş metinlerden, referans olabilecek kaynaklardan, mücadele ve örgütlenme deneyimlerinden de yararlanmamız gerekiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde işçiler ve sendikalar yaşadıkları sorunları aşmak için “Ne tür politikalar sergiliyorlar?”,“Nasıl yaklaşım taşıyorlar?”, “Hangi eylem yöntemlerini kullanıyorlar?”,
 
“Benzerliklerimiz neler, farklılıklarımız neler?” bunları bilmemiz, öğrenmemiz, incelememiz şart. Yenilenmeyi, kendini aşmayı önüne koyan, bunu şiar edinen her harekette olduğu gibi bizim için de bu büyük bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı, Sendikal Güç Birliği Platformu’nu oluşturan sendikalarımızın uluslararası ilişkiler uzmanı arkadaşlarımızın yapacağı yayın çalışmaları aracılığı ile karşılamayı düşünüyoruz. Kitap formatında ya da dergilerimiz ve web sitelerimiz için hazırlanacak dünya sendikal hareketi dosyalarımızı düzenli olarak yayımlamayı, tartışma metni olarak zihinsel ve fikri yenilenme arayışımızın parçası haline getirmeyi öngörüyoruz. Yararlı olması umudu ve dileğiyle, emeği geçen arkadaşlarımızın tümüne çok teşekkür ediyoruz.
Sendikal Güç Birliği Platformu

 

 

GÜNDEM