ffa41
Çalışma Hayatının temel Göstergeleri (2014)

 (01.06.2012  tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu  Görevlileri Hakem  Kurulu Kararı)  ( Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 03.01.2014 tarih ve 27998389.115913 Sayılı genelgesi) ile;

1.1.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, (enflasyon farkından kaynaklı) memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0,076998),  taban aylığı katsayısı ise (1,205274) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 
1.1.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK ;

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ;

3.438,22 TL

ÇOCUK ZAMMI :
1.1.2014 - 31.12.2014   tarihleri arasında;
250 göst. X  0,076998 (katsayı)  =   19.25 TL. 

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi gereğince verilmekte olan Çocuk Yardımındaki sayı sınırlaması;  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 28/4 maddesi gereğince 15/1/2010 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Mevzuat gereği 0-6 yaş (72 ay dahil) grubundaki çocuklar için bu miktar bir kat artırımlı uygulanacaktır.)

AİLE ZAMMI :
1.1.2014 - 31.12.2014   tarihleri arasında;
2134 göst.  x   0,076998 (katsayı)        = 164,31 TL. olarak yeniden belirlenmiştir.

1 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ; 
16 yaşından büyükler için;      Aylık 1.071,00 TL.  Brüt, 846.- TL. Net ***
16 yaşından küçükler için;      Aylık 1.071,00 TL.  Brüt, 846.- TL. Net ***

1 TEMMUZ 2014 - 31 ARALIK  2014 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;
16 yaşından büyükler için;      Aylık  1.134,50  TL. Brüt,     891,04 TL. Net ***  
16 yaşından küçükler için;      Aylık 1.134,50  TL. Brüt,      891,04 TL . Net ***  
olarak belirlenmiştir.

***Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak; 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2014 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2014 yılı için aylık brüt 1.071,- TL olarak alınmıştır)

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU            AGİ  /aylık tutar
Bekar                                  ........................................80,33 TL
Evli, Eşin Geliri Olan  ..............................................80,33 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk..............................92,37 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk...............................104,42 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk..............................112,46 TL
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört  Çocuk...........................120,49 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan...........................................96,39 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk.......................108,44 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki  Çocuk.......................120,49 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk.......................128,52 TL
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk.....................136,55 TL

2014 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE
ESAS ALINACAK TARİFE ;


11.000 TL'ye kadar

15%

27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası

20%

97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, fazlası

27%

97.000 TL’den fazlasının  97.000 TL’si için 23.750 TL  fazlası

35%

 

GÜNDEM