ffa41
Bilgilendirme-Sendikamızın başvurusu üzerine Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 696 sayılı KHK hakkında açıklaması hakkında

Sendikamızın başvurusu üzerine Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 696 sayılı KHK hakkında açıklaması hakkıda kısa değerlendirme

 Sermayesinin yarısından fazlası Belediyeye ait şirketlerde ve Bağlı kuruluş şirketlerinde işçi statüsünde çalışan işçilerin 696 sayılı KHK kapsamında, başvuru yapmalarına, dava ve icra takiplerinden feragat beyanı vermelerine ve sulh sözleşmesi yapmalarına gerek yok...

 Sendikamız 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/12/2017 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Davalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkında, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekse de İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden belediye şirketleri ve belediye bağlı kuruluş şirketlerinde halen çalışmakta olan işçilerin başvuruda bulunup bulunmayacaklarının açıklığa kavuşturulması için yazılı olarak başvurmuştur.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 04.01.2018 tarihinde verdiği yazılı cevapta;

 Bakanlığımıza çeşitli kişi ve kuruluşlardan intikal eden görüş ve taleplerden; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi statüsünde çalışan personelin alt yüklenici işçisi gibi değerlendirilip, şirketlerde işçi statüsüne geçirilme sürecine tabi tutulmak istendiği; başvuru yapmaları, dava ve icra takiplerinden feragat beyanı vermeleri ve sulh sözleşmesi yapacağım beyan etmeleri istendiği “ belirterek;

 “….Hali hazırda sermayesinin yarısından fazlasına sahip olunan mahalli idare şirketlerinde işçi statüsünde istihdam edilen personel kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, şirketlerde çalışan personel işçi statüsüne geçiş sürecine tabi tutulmayacaktır…”

 Denilmiştir.

 İçişleri Bakanlığının “mahalli idare şirketlerinde istihdam edilen işçiler” konulu yazısı gereğince bahsi geçen işçilerin başvuruda bulunmalarına, feragat beyanı ve sulh sözleşmesi yapma konusunda beyanda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 İlgili yazı ektedir. Konu ilgilerine saygıyla duyurulur.

Belediye-İş Sendikası

 

 

 

GÜNDEM