ffa41
Belediye-İş Sendikası Van Şubesi Genel Kurul İlanı

 

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

VAN ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

 

Belediye-İş Sendikası Van Şube’nin 11. Olağan Genel Kurulu 29 Temmuz 2018 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, İpekyolu üzeri 8.Km adresindeki Double Tree By Hilton Otel salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 05 Ağustos 2018 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

 

 

Belediye-İş Sendikası

Van Şube Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

G Ü N D E M:  

              

        1. Yoklama ve açılış

        2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

        3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

        4. Genel Başkanın Konuşması

        5. Konukların tanıtımı ve konuşmaları

        6. Raporların görüşülmesi ve ibrası (Yönetim ve Denetleme)

        7. Kurulların seçimi;

 

        a. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

        b. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

        c. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

        d. Genel Merkez üst kurul delegeleri

     

        8.Kapanış

 

İlan Yayın Tarihi: 12.07.2018

 

GÜNDEM