ffa41
Belediye-İş Sendikası Trakya Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

TRAKYA ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

 

Belediye-İş Sendikası Trakya Şube’nin 11. Olağan Genel Kurulu 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Kazımiye Mah. Salih Omurtak Cad. No:38 Çorlu/Tekirdağ Divan Otel adresinde toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

 

 

Belediye-İş Sendikası

Trakya Şube Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

G Ü N D E M:

       

        1. Yoklama ve açılış

        2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

        3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

        4. Genel Başkanın Konuşması

        5. Konukların tanıtımı ve konuşmaları

        6. Raporların görüşülmesi ve ibrası (Yönetim ve Denetleme)

        7. Kurulların seçimi;

 

        a. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

        b. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

        c. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

        d. Genel Merkez üst kurul delegeleri

     

        8.Kapanış

 

İlan Yayın Tarihi: 20.07.2018

 

 

GÜNDEM