ffa41
Belediye-İş Sendikası Niğde Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI NİĞDE ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Niğde Şube’nin 6. Olağan Genel Kurulu 30.12.2018 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Cumhuriyet Meydanı Niğde Adresindeki Grand Hotel toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 06.01.2019 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

Niğde Şube Yönetim Kurulu

 

 

 

G Ü N D E M:

              

1. Yoklama ve açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4. Genel Başkanın Konuşması

5. Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6. Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)

7. Kurulların seçimi;

a. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.  Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d. Genel Merkez üst kurul delegeleri

8.  Kapanış

           

 

 

İlan yayın Tarihi:11.12.2018

 

 

 

GÜNDEM