ffa41
Belediye-İş Sendikası Mersin Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

MERSİN ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Mersin Şube’nin 11. Olağan Genel Kurulu 11 Şubat 2018 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Dumlupınar Mah. GMK Bulvarı No:437 Yenişehir/Mersin adresindeki Navona Otel toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18 Şubat 2018 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Belediye-İş Sendikası

Mersin Şube Yönetim Kurulu

 

G Ü N D E M:

              

1) Yoklama ve açılış

2)Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4)Genel Başkanın Konuşması

5)Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6)Raporların görüşülmesi ve ibrası (Yönetim ve Denetleme)

7)Kurulların seçimi;

a.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d.Genel Merkez üst kurul delegeleri

8)Kapanış

                      

İlan yayın Tarihi:23.01.2018

 

GÜNDEM