ffa41
Belediye-İş Sendikası İzmir Çevre Şubesi Olağanüstü Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

İZMİR ÇEVRE ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

 

Belediye-İş Sendikası İzmir Çevre Şube’nin Olağanüstü Genel Kurulu 04 Mayıs 2019 günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Adalet Mah. Anadolu Cad. No:40 Bayraklı/İzmir adresindeki TMMOB Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs 2019 günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Belediye-İş Sendikası

 

 

G Ü N D E M:

 1.Yoklama ve Açılış,

2. Divanı seçimi,

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4.Seçimler (Yönetim, Denetleme, Disiplin kurulları asil ve yedekler),

5.Kapanış.

 

İlan yayın Tarihi:18.04.2019

 

GÜNDEM