ffa41
Belediye-İş Sendikası İzmir 3 Nolu Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

İZMİR 3 NOLU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası İzmir 3 Nolu Şube’nin 2. Olağan Genel Kurulu 28.04.2019 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Vali Hüseyin Öğütcen Cad. No:2 Balçova/İzmir adresindeki İzmir Balçova Termal Hotel Kardelen toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 05.05.2019 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Belediye-İş Sendikası

İzmir 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu

 

G Ü N D E M:

              

1-Yoklama ve açılış

2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Genel Başkanın Konuşması

5-Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6-Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)

7-Kurulların seçimi;

a.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d.Genel Merkez üst kurul delegeleri

8-Kapanış

                       

Yayın Tarihi:01.04.2019

 

GÜNDEM