ffa41
Belediye-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şubesi Olağanüstü Genel Kurul İlanı

 

 

 

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

İZMİR 2 NOLU ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube’nin Olağanüstü Genel Kurulu 23 Haziran 2019 günü Saat:10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Korutürk Mah. Vali Hüseyin Öğütçen Cad. No:2 Balçova/İzmir adresinde Balçova Termal Otel Kardelen Toplantı salonunda toplanmasına, Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 30 Haziran 2019 Pazar Saat: 10.00’da yine aynı adreste yapılmasına,

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

 

Belediye-İş Sendikası

 

 

G Ü N D E M:

 

1.Yoklama ve Açılış,

2. Divanı seçimi,

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4.Seçimler (Yönetim, Denetleme, Disiplin kurulları asil ve yedekler),

5.Kapanış.

 

 

 

İlan Yayın Tarihi:28.05.2019

 

GÜNDEM