ffa41
Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

İSTANBUL 2 NOLU ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu 11.03.2017 Cumartesi günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, Kazlıçeşme Kültür Merkezi Abay Cad. No:165 İstanbul adresindeki Akdeniz salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 18.03.2017 Cumartesi günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.17.02.2017

 

Belediye-İş Sendikası

İstanbul 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu

 

          

GÜNDEM                    :

1.      Yoklama ve açılış

2.      Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.      Genel Başkanın Konuşması

5.      Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6.      Raporların görüşülmesi ve ibrası(Yönetim ve Denetleme)

7.      Kurulların seçimi;

a.      Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.      Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.       Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d.      Genel Merkez üst kurul delegeleri

8.Kapanış

​17.02.2017

 

GÜNDEM