ffa41
Belediye-İş Sendikası Giresun Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI

GİRESUN ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

 

Belediye-İş Sendikası Giresun Şube’nin 11. Olağan Genel Kurulu 19 Ocak 2020 Pazar günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince Gedikkaya Mah. Ada Sok. no:14 Giresun adresindeki Hotel New Jasmin toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 26 Ocak 2020 Pazar günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Belediye-İş Sendikası

Giresun Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

  

  1. Yoklama ve açılış
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Konukların tanıtımı ve konuşmaları
  5. Raporların görüşülmesi ve Kurulların ibrası (Yönetim ve Denetleme)
  6. Kurulların seçimi;
  1. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri
  2. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri
  3. Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri
  4. Genel Merkez üst kurul delegeleri

7.Kapanış

                       

Yayınlanma Tarihi:26.12.2019

 

GÜNDEM