ffa41
Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Türk-İş Genel Eğitim Sekreterliği görevinden istifa etti

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Türk-İş Genel Eğitim Sekreterliği görevinden istifa etti

 

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Türk-İş Genel Eğitim Sekreterliği görevinden, 13 Temmuz 2010 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Söz konusu istifa mektubu aşağıdadır. Bilgi edinilmesini rica eder, saygılarımızı sunarız.

 

           Belediye-İş Sendikası

            Basın Yayın Bürosu

 

 

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

 

 

Türk-İş, kendisine bağlı 35 sendika, bölge ve il temsilcilikleriyle Türkiye’nin en büyük sendikal örgütüdür.

Türk-İş, asgari ücretli, güvencesiz, 4-C’li, taşeron, sendikalı, sendikasız, milyonlarca emekçiyi ve emekçi halkımızı kucaklaması gereken bir kurumdur.

Türk-İş, siyasi iktidarların; emekçilere ve emekçi halkımıza karşı uygulamak istediği, ekonomik ve siyasi politikalar karşısında iktidarları denetleyen, onları sınırlandıran, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde emeğin örgütlü gücü olması gereken bir kurumdur.

Türk-İş, sendikal ilkelere bağlı, yüzü sınıfa ve emekçi halkımıza dönük, ondan güç alan bir anlayışla yönetilmesi gereken bir örgüttür.

Türk-İş yüzü sınıfa dönük, tabandan gelen isteklere duyarlı bir anlayışla yönetilmesi gereken bir örgüttür. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki; Türk-İş bırakın bu hedeflere ulaşmayı, bu hedeflerin yakınından bile geçmemiş, tarihinin hiçbir döneminde, bu duruma düşmemiş, böyle itibar kaybetmemiştir.

 “Türk-İş’e üye sendikalar bizim namusumuzdur. Orman-İş’te bunlardan biri, biz namusumuza dokundurtmayız” diyen yöneticiler, Orman-İş’in yok edilmesine tavır almayarak, ciddi tepki vermeyerek seyirci kalarak, Orman-İş’i kendileri yok etmişlerdir.

Kendi siyasi yaklaşımları ve hesaplarıyla Türk-İş yerine, alternatif konfederasyon yaratmaya çalışanlar, Tek-Gıda-İş’i Hava-İş’i ve Belediye-İş’i de, Orman-İş’e benzetmek için uğraşmış ve uğraşmaya devam etmektedirler.

İktidarın, yandaş Konfederasyon ve sendika yaratma çabasına karşı bazı Türk-İş yöneticileri ve sayıları birkaçı geçmeyen bağlı sendikalar, sorunu görmezden gelmiş ve tavırsız kalmıştır.

 

 

 

Türk-İş’i sevdiklerini söyleyenler; Türk-İş’e bağlı sendikalara Hükümet destekli saldırılar olurken, ciddi, etkili hiçbir caydırıcı girişimde bulunmamıştır. Birkaç zorlama açıklama dışında, bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği yapanları kamuoyu ve emekçi halkımıza açıklama cesaretini, sorumluluğunu bile gösterememişlerdir.

Yüzlerini tabana dönmek yerine, siyasi iktidara dönen bu kişiler, siyasi iktidarın tepkisini çekmemek için, kendi tabanlarını bile karşılarına almayı göze almışlardır.

En küçük eleştiride Türk-İş’i yıpratmayın diyenler; çalışma hayatındaki sorunlar karşısında, İş Kanununda yapılan değişikliklerde, taşeronlaştırmanın yaygınlaştırılması için yapılan yasal değişikliklerde, Sosyal Güvenlik Yasası sürecinde, suya sabuna dokunmayan açıklamalar, baştan savma eylemlerle, ikircikli tavırlarla ve suskunlukla, iktidarın bu süreçteki sorumluluğunu görmezden gelerek Türk-İş’i yıpratmışlardır.

Türk-İş’in itibarını korumak için Asgari Ücret Komisyonunda verdiğim mücadele de tavırsızlık ve suskunlukla izlenerek adeta görmezden gelinmiştir.

Emekçilerin ve emekçi halkımızın umudu olması gereken Türk-İş’in, çalışma hayatımızın ve ülkemizin önemli konularında, muallâk açıklamalarla, gündemi geçiştirme çabaları ile tavırsız, tepkisiz bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.

Hiç kimsenin Türk-İş gibi bir büyük kurumu, toplumsal menfaatleri görmezden gelerek yönetmeye ve bu nedenle itibar kaybetmesine göz yummaya da hakkı yoktur, olmamalıdır.

Göreve geldiğimden bugüne kadar yaşanan olumsuzlukları, sendikal ilkelerle bağdaşmayan uygulamaları, Türk-İş Yönetim Kurulunda, Türk-İş Başkanlar Kurullarında, defalarca gündeme getirdim, ancak sorunların çözümü noktasında herhangi bir adım atılmadı.

Türk-İş’in işleyişini, ilkelerini emek hareketinde aldığı veya alamadığı kararları gündeme taşımayı, sormayı, sorgulamayı ve Türk-İş’e yön vermeyi hedefleyen girişimlerim, bazı Türk-İş yöneticileri ve onların maşaları tarafından karalama ve yıpratma çabalarıyla kesilmek istendi.

Hatırlatmak isterim ki; talimatla yönetilenler, benim sendikal mücadelemi, sendikal anlayışımı ve sendikal ilkelere bağlılığımı sorgulayamaz.

Yönetim anlayışları itibariyle ilkeler ve fikirler yerine insanlarla uğraşmayı adet edinen, yaranma kaygısı, hemşeri ve grup dayanışması duygularıyla yapılan bu tür açıklamaların, işçi sınıfına, emekçi halkımıza ve Türk-İş’e bir fayda getirmeyeceğine inanıyorum.

Türk-İş’in bu olumsuz yapısını değiştirmek, Türk-İş’i sendikal ilkelere bağlı, yüzü sınıfa ve emekçi halkımıza dönük, ondan güç alan bir anlayışla yönetilmesi için verdiğim mücadelemde başarısız oldum.

Türk-İş Yönetim Kurulu üyesi olarak, Türk-İş’in kastlaşmış yapısını kırıp, değiştirip, dönüştüremediğim için Türk-İş camiasından ve emekçi halkımızdan özür diliyorum. Mücadelem; Türk-İş’i, Türk-İş örgütünün isteği ve sendikal ilkeler doğrultusunda değil de, kendi istek ve düşünceleri doğrultusunda yapılandırmak isteyen bu anlayışa karşı, bu yapı, bu anlayış değişene kadar devam edecektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; yüzü sınıfa dönük olmayan, gücünü örgütten almayan, eğilerek bükülerek, başka yerden talimat alan bir yönetim anlayışına daha fazla ortak olmak istemediğim için, Türk-İş Genel Eğitim Sekreterliği görevimden istifa ediyorum. Saygılarımla. 12.07.2010

                                                                                                          Nihat YURDAKUL

                                                                                                           Belediye-İş Sendikası

                                                                                                             Genel Başkanı

 

 

 

GÜNDEM