ffa41
Belediye-İş Sendikası Gaziantep Şubesi Genel Kurul İlanı

BELEDİYE-İŞ SENDİKASI GAZİANTEP ŞUBESİ GENEL KURUL İLANI

Belediye-İş Sendikası Gaziantep Şube’nin Tüzük hükümleri gereğince, üyelerin katılımı ile yapılacak olan 11. Olağan Genel Kurulu 21 Nisan 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da aşağıda ilan edilen gündem gereğince, İnönü Cad. No:178 Şahinbey/Gaziantep adresindeki Best Western & Ravanda Hotel toplantı salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Saat 10.00’da yine aynı adreste yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve Sendika Ana Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince ilan olunur.

Belediye-İş Sendikası

Gaziantep Şube Yönetim Kurulu

 

 

G Ü N D E M:

1) Yoklama ve açılış

2)Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi

3)Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4)Genel Başkanın Konuşması

5)Konukların tanıtımı ve konuşmaları

6)Raporların görüşülmesi ve ibrası (Yönetim ve Denetleme)

7)Kurulların seçimi;

a.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri

b.Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri

c.Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri

d.Genel Merkez üst kurul delegeleri

8)Kapanış

 İlan yayın Tarihi:26.03.2018     

 

GÜNDEM